formació plena inclusió


FORMACIÓ SOBRE DROGUES PER PROFESSIONALS ( 4hores online)

21/12/2021 - 28/12/2021


INTRODUCCIÓ: En els últims anys, els recursos que ofereixen atenció a persones que pateixen una discapacitat intel·lectual, venen detectant un augment de consum de substàncies addictives entre els seus usuaris. Aquest fet fa, que sigui necessari que els professionals que hi treballen tinguin unes nocions bàsiques per a poder detectar situacions de consum, realitzar un abordatge primerenc o saber on derivar en el cas que sigui necessari. Per aquest motiu, realitzem un taller formatiu, amb el que es pretén apropar al professional a la problemàtica de consum i oferir eines per poder orientar i assessorar als usuaris, al mateix temps, el taller pretén ser un espai on el professional pugui expressar preguntes sobre la malaltia o dubtes.

OBJECTIUS:
1. Aproximar al professional dins del context de les drogues: tipus, factors i vies de consum.
2. Detectar el consum abusiu de les substancies més consumides habitualment entre el col·lectiu discapacitats (alcohol, cocaïna, cànnabis i drogues de síntesi)
3. Aproximar als professional a les addiccions sense substàncies
4. Valorar de la situació (fases de canvi i fases de procés de recuperació)
5. Prevenir
6. Intervenir
7. Xarxa de recursos de drogues i addiccions

CONTINGUTS:
 Drogues
- Definició de drogues
- Dependència física o psicològica
- Patrons de consum o conducta
 Detecció de consum de drogues
- Pautes per actuar quan hi ha un indici de consum
 Valoració de la situació
 Prevenció al consum de drogues
 Intervenció

Dates de la formació: Dies: Dimarts 21 de Desembre 2021 i Dimarts 28 de Desembre 2021
Horari: 12h a 14h
Total d'hores de la formació: 4h
Formadora:
Ester Pérez Lite (Treballadora Social- Directora del Centre de Dia Associació ALBA)


FORMACIÓ SOBRE DROGUES PER PROFESSIONALS ( 4hores online)

09/12/2021 - 14/12/2021


INTRODUCCIÓ: En els últims anys, els recursos que ofereixen atenció a persones que pateixen una discapacitat intel·lectual, venen detectant un augment de consum de substàncies addictives entre els seus usuaris. Aquest fet fa, que sigui necessari que els professionals que hi treballen tinguin unes nocions bàsiques per a poder detectar situacions de consum, realitzar un abordatge primerenc o saber on derivar en el cas que sigui necessari. Per aquest motiu, realitzem un taller formatiu, amb el que es pretén apropar al professional a la problemàtica de consum i oferir eines per poder orientar i assessorar als usuaris, al mateix temps, el taller pretén ser un espai on el professional pugui expressar preguntes sobre la malaltia o dubtes.

OBJECTIUS:
1. Aproximar al professional dins del context de les drogues: tipus, factors i vies de consum.
2. Detectar el consum abusiu de les substancies més consumides habitualment entre el col·lectiu discapacitats (alcohol, cocaïna, cànnabis i drogues de síntesi)
3. Aproximar als professional a les addiccions sense substàncies
4. Valorar de la situació (fases de canvi i fases de procés de recuperació)
5. Prevenir
6. Intervenir
7. Xarxa de recursos de drogues i addiccions

CONTINGUTS:
 Drogues
- Definició de drogues
- Dependència física o psicològica
- Patrons de consum o conducta
 Detecció de consum de drogues
- Pautes per actuar quan hi ha un indici de consum
 Valoració de la situació
 Prevenció al consum de drogues
 Intervenció

Dates de la formació: Dies: Dijous 9 de Desembre 2021 i Dimarts 14 de Desembre 2021
Horari: 12h a 14h
Total d'hores de la formació: 4h
Formadora:
Ester Pérez Lite (Treballadora Social- Directora del Centre de Dia Associació ALBA)Imatge d\un nen com a principal implicat

PLANIFICACIÓ CENTRADA EN LA PERSONA (32 hores ON-LINE 2021)

15/11/2021 - 20/12/2021


PER L\ELEBADA DEMANDA FORMATIVA, AQUESTA FORMACIÓ TINDRÀ 2 GRUPS.

EL PRIMER GRUP COMENÇARÀ EL PRÒXIM 09/11/2020 I EL 2N GRUP EL 19/11/2020.

EN BREU US INFORMAREM ALS INSCRITS DEL GRUP QUE ESTEU.

Curs dirigit a Professionals nous que s\incorporen als Serveis, com altres Professionals que desitgin reflexionar sobre la seva pràctica, així com Familiars o altres Agents de l\Entorn Comunitari.
Es pretén:
1. Comprendre en primera persona les implicacions dels processos claus ha posar en funcionament des de la mirada de l\Enfocament Centrat en les Persones.
2. Conèixer el context actual de l’aplicació de l\Enfocament Centrat en la Persona en general i en els Serveis de Suport a Persones amb discapacitat intel·lectual de manera especifica.
3. Comprendre les implicacions de l\Enfocament Centrat en la Persona a nivell individual, de Servei i Comunitari.
4. Adquirir les Habilitats Bàsiques i referències de Eines i Recursos per donar suport a les Persones des de la mirada de l\Enfocament Centrat en la Persona.
5. Generar una Cartera d’Aprenentatges Personals d\aplicació pràctica immediata que donin suport a l\acompliment del Rol de Suport Centrat en la Persona en els Serveis de suport a Persones amb Discapacitat Intel·lectual.

El curs desenvolupa els següents punts:
1. L\Enfocament Centrat en la Persona: Tendències actuals i Història del seu desenvolupament en els Serveis de Suport a Persones amb Discapacitat Intel·lectual.
2. L\Enfocament Centrat en la Persona en el Marc de la Qualitat de Vida.
3. Idees clau en la definició de l\Enfocament Centrat en la Persona.
4. Els Perfils Personals.
5. L\Escolta Activa i indagació amb la persona.
6. Les Relacions Personals i les Xarxes Socials de Suport.
7. El Rol Social valorat.
8. La Comunitat com Escenari de la Vida.
9. Eines i Bones Pràctiques en l’Enfocament Centrat en la Persona.
10. Operativització de l\Enfocament Centrat en les Persones: Planificació Centrada en la Persona.
11. Introducció al Procés de Personalització en els Serveis.
12. Introducció al Rol de les Persones que proporcionen Suport.

Plena inclusió certificarà la participació amb un diploma expedit a nombre de cada persona. Per rebre l’acreditació serà necessari haver participat en els fòrums i haver realitzat els exercicis proposats en el curs.
Nen amb una bicicleta

OCI EN LA COMUNITAT PER A PERSONES AMB GRANS NECESSITATS DE SUPORT (32 hores ON-LINE 2021)

08/11/2021 - 13/12/2021


Curs dirigit a Professionals de nova incorporació com a altres Professionals que desitgin reflexionar sobre la seva pràctica laboral, així com altres Agents de l'entorn comunitari.

Es pretèn exposar la situació de l'Oci de les persones amb discapacitat intel·lectual i/o del desenvolupament amb grans necessitats de suport i definir estratègies de suport per la millora de la seva inclusió social i relacions interpersonals de manera especifica i de la seva Qualitat de Vida en general.

El curs profunditza en qüestions com les següents:
1. Definir concepte de oci i les seves implicacions generals la qualitat de vida.
2. Entendre el concepte de discapacitat intel·lectual i del desenvolupament i el model de suports actual per aquest col·lectiu.
3. Donar una imatge general de les persones amb discapacitat intel·lectual i del desenvolupament amb grans necessitats de suport.
4. Comprendre el fonaments basics que defineixen el proces de personalització, així com les seves fases i estratègies claus per la participació de les persones amb grans necessitats de suport en ell.
5. Analitzar la importància de les relacions personals i les pautes claus per recolzar-les en la Comunitat.
6. Donar una panoràmica general i bàsica de l’Enfoc de Suport Conductual Positiu i els problemes de conducta.
7. Definir les claus del Suport actiu com estratègies de suport per la participació de les persones amb discapacitat intel·lectual i/o del desenvolupament amb grans necessitats de suport en la seva vida quotidiana.

Plena inclusió certificarà la participació amb un diploma expedit a nom de cada persona. Per rebre l’acreditació, serà necessari haver participat en els fòrums i haver realitzat els exercicis proposats en el seu curs.


Imatge d'un nen com a principal implicat

PLANIFICACIÓ CENTRADA EN LA PERSONA (32 hores ON-LINE 2021)

04/10/2021 - 02/11/2021


Curs dirigit a Professionals nous que s'incorporen als Serveis, com altres Professionals que desitgin reflexionar sobre la seva pràctica, així com Familiars o altres Agents de l'Entorn Comunitari.
Es pretén:
1. Comprendre en primera persona les implicacions dels processos claus ha posar en funcionament des de la mirada de l'Enfocament Centrat en les Persones.
2. Conèixer el context actual de l’aplicació de l'Enfocament Centrat en la Persona en general i en els Serveis de Suport a Persones amb discapacitat intel·lectual de manera especifica.
3. Comprendre les implicacions de l'Enfocament Centrat en la Persona a nivell individual, de Servei i Comunitari.
4. Adquirir les Habilitats Bàsiques i referències de Eines i Recursos per donar suport a les Persones des de la mirada de l'Enfocament Centrat en la Persona.
5. Generar una Cartera d’Aprenentatges Personals d'aplicació pràctica immediata que donin suport a l'acompliment del Rol de Suport Centrat en la Persona en els Serveis de suport a Persones amb Discapacitat Intel·lectual.

El curs desenvolupa els següents punts:
1. L'Enfocament Centrat en la Persona: Tendències actuals i Història del seu desenvolupament en els Serveis de Suport a Persones amb Discapacitat Intel·lectual.
2. L'Enfocament Centrat en la Persona en el Marc de la Qualitat de Vida.
3. Idees clau en la definició de l'Enfocament Centrat en la Persona.
4. Els Perfils Personals.
5. L'Escolta Activa i indagació amb la persona.
6. Les Relacions Personals i les Xarxes Socials de Suport.
7. El Rol Social valorat.
8. La Comunitat com Escenari de la Vida.
9. Eines i Bones Pràctiques en l’Enfocament Centrat en la Persona.
10. Operativització de l'Enfocament Centrat en les Persones: Planificació Centrada en la Persona.
11. Introducció al Procés de Personalització en els Serveis.
12. Introducció al Rol de les Persones que proporcionen Suport.

Plena inclusió certificarà la participació amb un diploma expedit a nombre de cada persona. Per rebre l’acreditació serà necessari haver participat en els fòrums i haver realitzat els exercicis proposats en el curs.DISSENY UNIVERSAL PER A L'APRENENTATGE DUA (32 hores ON-LINE 2021)

04/10/2021 - 17/11/2021


Aquest curs bàsic va dirigit a professionals de l'àmbit educatiu que estiguin interessades/ats a conèixer i aplicar el DUA en els seus centres o serveis.

Es pretén, d'una banda, conèixer les pautes del DUA per desenvolupar programacions amb alternatives d'una manera més completa i exhaustiva que permetin l'avanç de tot l'alumnat a l'aula. I de l'altra banda, conèixer el DUA com una forma de programació del curriculum que permeti que els dissenys de les tasques, activitats o objectius es realitzin d'una forma accessible per a tothom.

Els continguts del curs:
1. Revisar les concepcions al voltant de la inclusió, les barreres a la participació i la normalització com a pas previ a entendre l'enfocament de participació que es proposa amb el DUA.
2. Analitzar les Pautes que configuren cada un dels principis del DUA comparant-les amb els dissenys didàctics actuals.
3. Realitzar assajos de programació d'activitats seguint les pautes DUA buscant un model d'accessibilitat universal.
4. Fer servir eines digitals per al disseny d'activitats universals servint-se de la Roda del DUA com a ajuda en aquest procés i aplicació del Pack DUA Bàsic.
5. Conèixer i comprendre els conceptes de "barreres d'alta probabilitat" i "ajustaments raonables" per realitzar adaptacions altament accessibles i paràmetres personalitzats quan siguin necessaris.

Plena Inclusió certificarà l'aprofitament de la formació amb un diploma expedit a nom de cada participant. Per rebre l'acreditació cal haver estat considerat "apta/e" en l'avaluació.
Els continguts i la tutorització del curs es fan en castellà.