formació plena inclusió


EL DRET A PARTICIPAR A LA VIDA POLÍTICA DE LES PERSONES AMB DISCAPACITAT INTEL·LECTUAL. MÉS ENLLÀ DEL VOT. (Plataforma Zoom)

19/11/2021 - 02/12/2021


Totes les persones amb discapacitat intel·lectual ja han recuperat el dret a vot després d’una reforma de la llei electoral llargament reivindicada pel col·lectiu.

Ara, les persones volen oportunitats per participar a la vida política de manera plena i efectiva, més enllà d’anar a votar cada 4 anys.

Les entitats federades a Dincat poden jugar un rol clau en aquesta transformació si ofereixen suports i oportunitats perquè les persones que atenen esdevinguin ciutadania activa, crítica i compromesa.

OBJECTIUS
• Reflexionar sobre la importància de participar a la vida política per al col·lectiu de persones amb discapacitat intel·lectual.
• Identificar els suports i les barreres a la participació política de les persones amb discapacitat intel·lectual.
• Conèixer recursos i eines per facilitar la participació a la vida política de les persones amb discapacitat intel·lectual.

La duració total de la formació és de 4 hores i mitja. S’estructura en 3 sessions de 90 minuts cadascuna.

• Divendres 19 de novembre, de 9.30 a 11 del matí.
• Dijous 25 de novembre, de 9.30 a 11 del matí.
• Dijous 2 de desembre, de 9.30 a 11 del matí.


ÚS I ESCALES DE LA QUALITAT DE VIDA FAMILIAR (24 Hores ON-LINE 2021)

08/11/2021 - 20/12/2021


Ampliem el període d\inscripció fins el 27/11/2020!!

Aquesta formació està adreçada a professionals de Famílies d\Entitats.

La formació aprofundeix en qüestions com:

1. Concepte de Qualitat de Vida Familiar
2. Instruments de mesura
3. Descripció, ús i descripció de les escales
4. Correcció i interpretació de les escales i elaboració de plans d\acció
5 Casos pràctics de Famílies
6. Casos pràctics d\Organitzacions

Els seus objectius són:
1. Presentar les dimensions de l\Model de Qualitat de Vida Familiar que han estat revisades
2. Formar Professionals en els Models i escales de Qualitat de Vida Familiar
3. Conèixer les possibilitats d\aquestes eines a nivell familiar i a nivell organitzacional

Plena Inclusió certificarà la participació amb un diploma expedit a nom de cada persona.
Per rebre l\acreditació serà necessari haver estat considerat \apte\ participant en els fòrums i haver realitzat els exercicis proposats en la formació.


Nen amb una bicicleta

OCI EN LA COMUNITAT PER A PERSONES AMB GRANS NECESSITATS DE SUPORT (32 hores ON-LINE 2021)

02/11/2021 - 13/12/2021


Curs dirigit a Professionals de nova incorporació com a altres Professionals que desitgin reflexionar sobre la seva pràctica laboral, així com altres Agents de l'entorn comunitari.

Es pretèn exposar la situació de l'Oci de les persones amb discapacitat intel·lectual i/o del desenvolupament amb grans necessitats de suport i definir estratègies de suport per la millora de la seva inclusió social i relacions interpersonals de manera especifica i de la seva Qualitat de Vida en general.

El curs profunditza en qüestions com les següents:
1. Definir concepte de oci i les seves implicacions generals la qualitat de vida.
2. Entendre el concepte de discapacitat intel·lectual i del desenvolupament i el model de suports actual per aquest col·lectiu.
3. Donar una imatge general de les persones amb discapacitat intel·lectual i del desenvolupament amb grans necessitats de suport.
4. Comprendre el fonaments basics que defineixen el proces de personalització, així com les seves fases i estratègies claus per la participació de les persones amb grans necessitats de suport en ell.
5. Analitzar la importància de les relacions personals i les pautes claus per recolzar-les en la Comunitat.
6. Donar una panoràmica general i bàsica de l’Enfoc de Suport Conductual Positiu i els problemes de conducta.
7. Definir les claus del Suport actiu com estratègies de suport per la participació de les persones amb discapacitat intel·lectual i/o del desenvolupament amb grans necessitats de suport en la seva vida quotidiana.

Plena inclusió certificarà la participació amb un diploma expedit a nom de cada persona. Per rebre l’acreditació, serà necessari haver participat en els fòrums i haver realitzat els exercicis proposats en el seu curs.


Empoderament de les persones

EMPODERANT PERSONES (34 hores ON-LINE 2021)

02/11/2021 - 13/12/2021


Formació semiautònoma !!
Composta per 20 hores continguts de plataforma de formació i 14 hores aula virtual (reunions online)

Aquest curs està dirigit a professionals vinculats a el suport a processos de lideratge i apoderament de persones amb discapacitat intel·lectual o del desenvolupament.

El curs té per objectiu general, analitzar la pròpia experiència i desenvolupar noves competències que permetin donar suport a cada persona, a cada comunitat perquè prenguin el control sobre les seves vides, les seves organitzacions i les seves comunitats.

Aprofundirà en qüestions com les següents:
1. Treballar competències personals per al suport personalitzat des de l'escolta i la relació horitzontal
2. Fer visible les pròpies creences i la seva relació amb la nostra acció de suport
3. Conèixer models de suport basats en l'aliança
4. Entendre les implicacions actuals de la participació i com donar-li suport en les organitzacions i en les comunitats
5. Conèixer les claus de treball en entorns comunitaris i desenvolupament d'espais de la comunitat

Plena Inclusió certificarà la participació amb un diploma expedit a nom de cada persona. Per rebre l'acreditació serà necessari haver participat en els fòrums i haver realitzat els exercicis proposats en el curs.


Imatge d\un nen com a principal implicat

PLANIFICACIÓ CENTRADA EN LA PERSONA (32 hores ON-LINE 2021)

02/11/2021 - 13/12/2021


PER L\ELEBADA DEMANDA FORMATIVA, AQUESTA FORMACIÓ TINDRÀ 2 GRUPS.

EL PRIMER GRUP COMENÇARÀ EL PRÒXIM 09/11/2020 I EL 2N GRUP EL 19/11/2020.

EN BREU US INFORMAREM ALS INSCRITS DEL GRUP QUE ESTEU.

Curs dirigit a Professionals nous que s\incorporen als Serveis, com altres Professionals que desitgin reflexionar sobre la seva pràctica, així com Familiars o altres Agents de l\Entorn Comunitari.
Es pretén:
1. Comprendre en primera persona les implicacions dels processos claus ha posar en funcionament des de la mirada de l\Enfocament Centrat en les Persones.
2. Conèixer el context actual de l’aplicació de l\Enfocament Centrat en la Persona en general i en els Serveis de Suport a Persones amb discapacitat intel·lectual de manera especifica.
3. Comprendre les implicacions de l\Enfocament Centrat en la Persona a nivell individual, de Servei i Comunitari.
4. Adquirir les Habilitats Bàsiques i referències de Eines i Recursos per donar suport a les Persones des de la mirada de l\Enfocament Centrat en la Persona.
5. Generar una Cartera d’Aprenentatges Personals d\aplicació pràctica immediata que donin suport a l\acompliment del Rol de Suport Centrat en la Persona en els Serveis de suport a Persones amb Discapacitat Intel·lectual.

El curs desenvolupa els següents punts:
1. L\Enfocament Centrat en la Persona: Tendències actuals i Història del seu desenvolupament en els Serveis de Suport a Persones amb Discapacitat Intel·lectual.
2. L\Enfocament Centrat en la Persona en el Marc de la Qualitat de Vida.
3. Idees clau en la definició de l\Enfocament Centrat en la Persona.
4. Els Perfils Personals.
5. L\Escolta Activa i indagació amb la persona.
6. Les Relacions Personals i les Xarxes Socials de Suport.
7. El Rol Social valorat.
8. La Comunitat com Escenari de la Vida.
9. Eines i Bones Pràctiques en l’Enfocament Centrat en la Persona.
10. Operativització de l\Enfocament Centrat en les Persones: Planificació Centrada en la Persona.
11. Introducció al Procés de Personalització en els Serveis.
12. Introducció al Rol de les Persones que proporcionen Suport.

Plena inclusió certificarà la participació amb un diploma expedit a nombre de cada persona. Per rebre l’acreditació serà necessari haver participat en els fòrums i haver realitzat els exercicis proposats en el curs.


L'Ètica de Dincat

ÈTICA PER A PERSONES VALENTES 2 (32 hores ON-LINE 2021)

02/11/2021 - 20/12/2021


Curs dirigit a Professionals interessats en la temàtica (aconsellable haver realitzat el d'autoformació de "Ètica per a valents".

Es pretén:
1. Adquirir competències per avaluar els dilemes i conflictes ètics que es deriven de l'procés de dignitat plena
2. Conèixer i saber aplicar les eines que permetin gestionar aquests dilemes i conflictes d'acord amb dignitat plena
3. Reflexionar conjuntament sobre alguns dels principals dilemes i conflictes que ens trobem en aquest procés
4. Adquirir tècniques d'afrontament per abordar els reptes cognitius i emocionals que planteja el procés
5. Aprofundir sobre les competències ètiques necessàries de l'entorn de suport com "expert ètic "

Plena Inclusió certificarà la participació amb un diploma expedit a nom de cada persona. Per rebre l'acreditació serà necessari haver participat en els fòrums i haver realitzat els exercicis proposats en el curs.

IMPORTANT!!!!

Aquesta formació té 3 sessions virtuals en horari de 15 a 17 hores en les següents dates:

1. 03/11/2021
2. 29/11/2021
3. 20/12/2021

Per poder realitzar aquesta formació, és molt important, haver realitzat prèviament l'autoformació online de "Ètica para valientes 1"

https://www.plenainclusion.org/formacion/cursos/curso-de-autoformacion-etica-para-valientes/


ASSISTÈNCIA PERSONAL (50 hores ON-LINE 2021)

02/11/2021 - 20/12/2021


Aquest curs bàsic va dirigit a persones que estiguin interessades a exercir el rol d\Assistent Personal. També a persones que coordinin serveis de suport a la vida independent que estiguin interessats a aprofundir en el rol d\Assistència Personal. Així i tot, és important assenyalar que el curs va orientat a la formació d\Assistents Personals.

Es pretén disposar del coneixement i les competències necessàries per a exercir el rol d\Assistent Personal. Reflexionar sobre els valors i model de vida independent i sobre les actituds necessàries per a exercir el rol d\Assistent Personal.

El curs aborda les qüestions següents:
1. Fonaments de vida independent. Projecte de vida.
2. La figura del/l\assistent/a personal
3. La figura de l\assistència en persones amb discapacitat intel·lectual.
4. Introducció a productes de suport i eines per a la prevenció.
5. La interacció social . Habilitats socials i comunicació. L\empatia (eines per a l\assistència personal).
6. Relació professional i confidencialitat.
7. Aspectes legals, ètics i jurídics de l\assistència personal.
8. Primers auxilis.

Plena Inclusió certificarà l\aprofitament de la formació amb un diploma expedit a nom de cada participant. Per a rebre l\acreditació és necessari haver estat considerat \ Apte\ en l\avaluació.


Familia

PLANIFICACIÓ CENTRADA EN LA FAMÍLIA (32 hores ON-LINE 2021)

25/10/2021 - 26/11/2021


Aquest curs bàsic es dirigeix a professionals d’atenció directa, coordinadors/es de programes i serveis, i professionals que s’inicien en el suport a les famílies.

Es pretén:
1. Conèixer la visió de les famílies del moviment associatiu.
2. Profunditzar en la qualitat de vida familiar.
3. Interioritzar els principis i valors del model.
4. Reflexionar sobre les pràctiques professionals amb famílies i formular propostes de millora.

El curs aborda qüestions com les següents:
1. Pensant en las famílies.
2. Qualitat de vida familiar.
3. Que es el model centrat en la família.
4. Principis i valors.
5. Raons per implementar el model.
6. Col·laboració família – professionals.
7.Promovent el model centrat en família.

Plena Inclusió certificarà la participació amb un diploma expedit a nom de cada persona. Per rebre l'acreditació serà necessari haver participat en fòrums i haver realitzat els exercicis proposats durant el curs.


SUPORT CONDUCTUAL POSITIU NIVELL 2 (32 hores ON-LINE 2021)

11/10/2021 - 19/11/2021


Aquest curs pretén donar-te continuïtat a la formació "Suport Conductual Positiu Nivell 1".

El curs va dirigit a professionals tècnics, responsables de l'elaboració i seguiment de plans de ACP i a persones que ja tinguin coneixements de l'ACP i manegen amb soltesa els conceptes bàsics de ACP i de Suport Actiu.

Objectius:

1. Fer servir les eines d'avaluació: sensorial, física, cognitiva, salut mental, anàlisi funcional de la conducta
2. Capacitar per relacionar els resultats de l'avaluació amb el pla ACP
3. Conèixer els punts clau dels plans ACP: planificar la prevenció, plans d'aprenentatge d'habilitats alternatives
4. Conèixer les eines de lideratge pràctic: entrevistes, monitorització i acompanyament dels equips

Plena Inclusió certificarà la participació amb un diploma expedit a nom de cada persona. Per rebre l'acreditació serà necessari haver participat en els fòrums i haver realitzat els exercicis proposats en el curs.


Imatge d'un nen com a principal implicat

PLANIFICACIÓ CENTRADA EN LA PERSONA (32 hores ON-LINE 2021)

04/10/2021 - 02/11/2021


Curs dirigit a Professionals nous que s'incorporen als Serveis, com altres Professionals que desitgin reflexionar sobre la seva pràctica, així com Familiars o altres Agents de l'Entorn Comunitari.
Es pretén:
1. Comprendre en primera persona les implicacions dels processos claus ha posar en funcionament des de la mirada de l'Enfocament Centrat en les Persones.
2. Conèixer el context actual de l’aplicació de l'Enfocament Centrat en la Persona en general i en els Serveis de Suport a Persones amb discapacitat intel·lectual de manera especifica.
3. Comprendre les implicacions de l'Enfocament Centrat en la Persona a nivell individual, de Servei i Comunitari.
4. Adquirir les Habilitats Bàsiques i referències de Eines i Recursos per donar suport a les Persones des de la mirada de l'Enfocament Centrat en la Persona.
5. Generar una Cartera d’Aprenentatges Personals d'aplicació pràctica immediata que donin suport a l'acompliment del Rol de Suport Centrat en la Persona en els Serveis de suport a Persones amb Discapacitat Intel·lectual.

El curs desenvolupa els següents punts:
1. L'Enfocament Centrat en la Persona: Tendències actuals i Història del seu desenvolupament en els Serveis de Suport a Persones amb Discapacitat Intel·lectual.
2. L'Enfocament Centrat en la Persona en el Marc de la Qualitat de Vida.
3. Idees clau en la definició de l'Enfocament Centrat en la Persona.
4. Els Perfils Personals.
5. L'Escolta Activa i indagació amb la persona.
6. Les Relacions Personals i les Xarxes Socials de Suport.
7. El Rol Social valorat.
8. La Comunitat com Escenari de la Vida.
9. Eines i Bones Pràctiques en l’Enfocament Centrat en la Persona.
10. Operativització de l'Enfocament Centrat en les Persones: Planificació Centrada en la Persona.
11. Introducció al Procés de Personalització en els Serveis.
12. Introducció al Rol de les Persones que proporcionen Suport.

Plena inclusió certificarà la participació amb un diploma expedit a nombre de cada persona. Per rebre l’acreditació serà necessari haver participat en els fòrums i haver realitzat els exercicis proposats en el curs.


SUPORT ACTIU (32 hores ON-LINE 2021)

04/10/2021 - 05/11/2021


Aquest curs va dirigit a professionals d’atenció directa, coordinadors de programes i serveis que vulguin implementar el Suport Actiu en els seus Centres i Serveis.

Es pretèn adquirir les competències bàsiques sobre el Suport Actiu (participació, interacció positiva, nivells de suport, sistemes de planificació) així com un treball de reflexió i anàlisis dels valors posats en acció.

Els curs aborda qüestions com les següents:
1. Que es el Suport Actiu
2. Com entenem la participació
3. Origen i marc del Suport Actiu
4. Els valors posats en acció
5. La interacció positiva i formació interactiva
6. Com es planifica el Suport Actiu
7. Claus per els processos d’implementació del Suport Actiu

Plena Inclusió certificarà la participació amb un diploma expedit ha nom de cada persona. Per rebre l’acreditació serà necessari haver participat en els fòrums i haver realitzat els exercicis proposats en el curs.


DISSENY UNIVERSAL PER A L'APRENENTATGE DUA (32 hores ON-LINE 2021)

04/10/2021 - 17/11/2021


Aquest curs bàsic va dirigit a professionals de l'àmbit educatiu que estiguin interessades/ats a conèixer i aplicar el DUA en els seus centres o serveis.

Es pretén, d'una banda, conèixer les pautes del DUA per desenvolupar programacions amb alternatives d'una manera més completa i exhaustiva que permetin l'avanç de tot l'alumnat a l'aula. I de l'altra banda, conèixer el DUA com una forma de programació del curriculum que permeti que els dissenys de les tasques, activitats o objectius es realitzin d'una forma accessible per a tothom.

Els continguts del curs:
1. Revisar les concepcions al voltant de la inclusió, les barreres a la participació i la normalització com a pas previ a entendre l'enfocament de participació que es proposa amb el DUA.
2. Analitzar les Pautes que configuren cada un dels principis del DUA comparant-les amb els dissenys didàctics actuals.
3. Realitzar assajos de programació d'activitats seguint les pautes DUA buscant un model d'accessibilitat universal.
4. Fer servir eines digitals per al disseny d'activitats universals servint-se de la Roda del DUA com a ajuda en aquest procés i aplicació del Pack DUA Bàsic.
5. Conèixer i comprendre els conceptes de "barreres d'alta probabilitat" i "ajustaments raonables" per realitzar adaptacions altament accessibles i paràmetres personalitzats quan siguin necessaris.

Plena Inclusió certificarà l'aprofitament de la formació amb un diploma expedit a nom de cada participant. Per rebre l'acreditació cal haver estat considerat "apta/e" en l'avaluació.
Els continguts i la tutorització del curs es fan en castellà.


SUPORT A LES PERSONES AMB DID EN L'ACCÉS A LA JUSTÍCIA (Famílies)

30/09/2021 - 21/10/2021


L’objectiu del curs és donar a conèixer el funcionament del sistema policial i judicial, a través del coneixement del procés i els operadors jurídics que intervenen.

Tanmateix, donaran explicacions per tal que els professionals sàpiguen en quin casos estan obligats a denunciar o informar a la fiscalia en funció del tipus de delicte.

D’altra banda, es pretén donar als assistents el coneixement necessari per saber actuar davant la implicació en un procés judicial, coneixent els drets de les persones amb discapacitat intel·lectual i les particularitats que es deriven de la relació entre justícia i les persones DID.

CONTINGUTS
1. L’accés a la justícia
2. La denúncia
3. Operadors jurídics dins del sistema policial i judicial
4. Tipus de processos judicial i organització dels jutjats
5. Formes d’acudir a un jutjat
6. Com és un procés judicial?
7. Drets de les persones amb discapacitat intel·lectual
8. La figura del facilitador
9. Treball amb casos

DATES FORMACIÓ
Dies: 30 de setembre, 7, 14 i 21 d'octubre del 2021
Horari: de 15:00 a 18:00h
Total hores curs: 12h


Servei de Suport Familiar

SERVEI DE SUPORT A FAMÍLIES (24 hores ON-LINE 2021)

27/09/2021 - 25/10/2021


Curs dirigit a professionals que treballen amb famílies.

El curs té per objectius:
1. Conèixer el model de Servei de Suport a Famílies de Plena Inclusió
2. Aprofundir en els models teòrics i suports concrets que presta el servei
3. Crear un espai de reflexió i intercanvi sobre els serveis i suports a famílies de persones amb discapacitat
4. Contribuir a la implementació de el Servei de Suport a Famílies

Plena Inclusió certificarà la participació amb un diploma expedit a nom de cada persona. Per rebre l'acreditació serà necessari haver participat en els fòrums i haver realitzat els exercicis proposats en el curs.


Salut mental i benestar emocional

SALUT MENTAL I BENESTAR EMOCIONAL (32 hores ON-LINE 2021)

13/09/2021 - 13/10/2021


Curs dirigit a Professionals interessats en la temàtica.

Es pretén tenir una visió global de suport a persones amb discapacitat intel·lectual o del desenvolupament que tenen problemes de salut mental, a través d'un enfocament bio-psico-social i basat en la personalització.

El curs aborda qüestions com les següents:
1. Què és la salut mental?
2. Relació entre salut mental i discapacitat intel·lectual o del desenvolupament
3. Detecció de trastorns de salut mental en persones amb discapacitat intel·lectual o del desenvolupament
4. Com desenvolupar un procés d'avaluació adequat?
5. Relació entre salut mental i problemes de conducta
6. Claus en el suport a persones amb problemes de salut mental i discapacitat intel·lectual o del desenvolupament des del principi de la personalització
7. Recursos

Plena Inclusió certificarà la participació amb un diploma expedit a nom de cada persona. Per rebre l'acreditació serà necessari haver participat en els fòrums i haver realitzat els exercicis proposats en el curs.


ASSISTÈNCIA PERSONAL (50 hores ON-LINE 2021)

13/09/2021 - 29/10/2021


Aquest curs bàsic va dirigit a persones que estiguin interessades a exercir el rol d\Assistent Personal. També a persones que coordinin serveis de suport a la vida independent que estiguin interessats a aprofundir en el rol d\Assistència Personal. Així i tot, és important assenyalar que el curs va orientat a la formació d\Assistents Personals.

Es pretén disposar del coneixement i les competències necessàries per a exercir el rol d\Assistent Personal. Reflexionar sobre els valors i model de vida independent i sobre les actituds necessàries per a exercir el rol d\Assistent Personal.

El curs aborda les qüestions següents:
1. Fonaments de vida independent. Projecte de vida.
2. La figura del/l\assistent/a personal
3. La figura de l\assistència en persones amb discapacitat intel·lectual.
4. Introducció a productes de suport i eines per a la prevenció.
5. La interacció social . Habilitats socials i comunicació. L\empatia (eines per a l\assistència personal).
6. Relació professional i confidencialitat.
7. Aspectes legals, ètics i jurídics de l\assistència personal.
8. Primers auxilis.

Plena Inclusió certificarà l\aprofitament de la formació amb un diploma expedit a nom de cada participant. Per a rebre l\acreditació és necessari haver estat considerat \ Apte\ en l\avaluació.


SUPORT A LES PERSONES AMB DID EN L'ACCÉS A LA JUSTÍCIA (Professionals Entitats)

15/06/2021 - 16/07/2021


L’objectiu del curs és donar a conèixer el funcionament del sistema policial i judicial, a través del coneixement del procés i els operadors jurídics que intervenen.

Tanmateix, donaran explicacions per tal que els professionals sàpiguen en quin casos estan obligats a denunciar o informar a la fiscalia en funció del tipus de delicte.

D’altra banda, es pretén donar als assistents el coneixement necessari per saber actuar davant la implicació en un procés judicial, coneixent els drets de les persones amb discapacitat intel·lectual i les particularitats que es deriven de la relació entre justícia i les persones DID.

CONTINGUTS
1. L’accés a la justícia
2. El context legal relacionat amb casos de persones DID
3. Operadors jurídics dins del sistema policial i judicial
4. Tipus de processos judicial i organització dels jutjats
5. Formes d’acudir a un jutjat
6. Com és un procés judicial?
7. Drets de les persones amb discapacitat intel·lectual
8. La figura del facilitador
9. Treball amb casos

DATES FORMACIÓ
Dies: 15 i 22 de juny, 1, 6, 16 de juliol del 2021
Horari: de 10:00 a 13:00h
Total hores curs: 15h


FORMACIÓ GÈNERE I DISCAPACITAT

10/03/2021 - 30/03/2021


Aquest curs pretén acostar la perspectiva de gènere i els estudis feministes als i les professionals que treballen en el seu dia a dia amb persones amb did.

L'objectiu és que adquireixin coneixements teòrics i competències pràctiques per abordar les situacions quotidianes de discriminació de gènere, vulneració de drets i violències sexistes i/o capacitistas sofertes per les persones amb les quals treballen.

CONTINGUTS

“No es neix dona, s'arriba a ser-ho”: el gènere com a categoria cultural
• Del sexe al gènere
• Rols de gènere: feminitat, masculinitat i dissidències
• La interseccionalitat com a eina
• Aproximacions en clau feminista i queer

Les “discapacitades” no són dones?
• Exclusió i vulnerabilitat
• Una violència invisible: xifres i (donis)protecció legal
• Les oblidades del feminisme
• Gens sobre nosaltres, sense nosaltres: apoderament i resistències

Tampoc es neix home: l'exclusió dels rols de gènere

• Masculinitats qüestionades
• El cànon de bellesa i els cossos no normatius
• “Sé un home”: de violències patriarcals
• El Capacitisme com a sistema opressor

El que no es nomena no existeix:
sexualitats diverses:

• Mites i estereotips entorn de la discapacitat i la sexualitat
• Barreres psicosocials per a la vivència satisfactòria
• Drets legals i oportunitats reals
• L'assistència sexual a debat


FORMACIÓ DE FORMADORS EN LÍNIA: DRET A VOT, PARTICIPACIÓ POLÍTICA I DISCAPACITAT INTEL·LECTUAL. EL ROL DE LES ENTITATS

11/01/2021 - 19/01/2021


2a EDICIÓ!!

INSCRIPCIONS OBERTES FINS EL 5/01/2021

FORMACIÓ GRATUÏTA

L'Objectiu és oferir pautes i eines adaptades perquè des de les Entitats pugueu donar suport a les Persones amb DID per què puguin participar en les properes eleccions al Parlament de Catalunya del 14 de febrer de 2021.

Continguts:
1) Dret a Vot: Recorregut històric i situació actual
2) La importància de participar en política i els prejudicis existents
3) Els requisits per participar: Oportunitats i Accessibilitat Cognitiva
4) La dinamització d'activitats i xerrades presencials i en línia sobre dret a vot
5) Les reivindicacions dels sector de la Discapacitat Intel·lectual
6) Bones i males pràctiques en entitats i administracions

Dates Formacions:
11/01/2021
15/01/2021
19/01/2021

Horari: 11:30h a 13:00h