formació plena inclusió


Voluntariat i Discapacitat Intel·lectual

VOLUNTARIAT I DISCAPACITAT INTEL·LECTUAL (32 hores ON-LINE 2019)

28/05/2019 - 30/06/2019


Curs dirigit a Persones Voluntàries col·laboradores en Entitats de Dincat Plena Inclusió.Preferiblement a Persones que portin un mínim de 6 mesos col·laborant en l'Entitat. A més a més, de Professionals, Familiars i altres Persones interessades en col·laborar com a Voluntaris.

El curs aborda qüestions com les següents:
1. Què és la Tasca Voluntària i què caracteritza al voluntari de Plena Inclusión?
2. Quins són els teus Drets i Deures com a voluntari/a?
3. Què és la Discapacitat Intel·lectual o del Desenvolupament? Què son els Suports?
4. Per què son importants els Drets? Què defineix una Vida de Qualitat?

Plena Inclusión certificarà la participació amb un diploma expedit a nom de cada persona. Per rebre l'acreditació serà necessari haver participat en els fòrums i haver realitzat els exercicis proposats en el curs.


Grup de Persones donant-se suport

INICIACIÓ AL VOLUNTARIAT (PRESENCIAL 2019)

11/07/2019


Dirigit a voluntaris i voluntàries o persones interessades a iniciar-se a l'acció voluntaria amb persones amb discapacitat intel·lectual.

OBJECTIUS
Generals
1. Assolir les competències necessàries per iniciar-se com a persona voluntària en el sector de la discapacitat intel·lectual.

Específics
1. Tenir l’oportunitat de conèixer què és i què representa el voluntariat en el sector.
2. Reflexionar sobre la missió de la persona voluntària.
3. Crear xarxa entre els voluntaris i voluntàries de les entitats de Dincat.

PLACES LIMITADES!!


Nen amb una bicicleta

OCI EN LA COMUNITAT PER A PERSONES AMB GRANS NECESSITATS DE SUPORT (32 hores ON-LINE 2019)

01/10/2019 - 31/10/2019


Curs dirigit a Professionals de nova incorporació com a altres Professionals que desitgin reflexionar sobre la seva pràctica laboral, així com altres Agents de l'entorn comunitari.

Es pretèn exposar la situació de l'Oci de les persones amb discapacitat intel·lectual i/o del desenvolupament amb grans necessitats de suport i definir estratègies de suport per la millora de la seva inclusió social i relacions interpersonals de manera especifica i de la seva Qualitat de Vida en general.

El curs profunditza en qüestions com les següents:
1. Definir concepte de oci i les seves implicacions generals la qualitat de vida.
2. Entendre el concepte de discapacitat intel·lectual i del desenvolupament i el model de suports actual per aquest col·lectiu.
3. Donar una imatge general de les persones amb discapacitat intel·lectual i del desenvolupament amb grans necessitats de suport.
4. Comprendre el fonaments basics que defineixen el proces de personalització, així com les seves fases i estratègies claus per la participació de les persones amb grans necessitats de suport en ell.
5. Analitzar la importància de les relacions personals i les pautes claus per recolzar-les en la Comunitat.
6. Donar una panoràmica general i bàsica de l’Enfoc de Suport Conductual Positiu i els problemes de conducta.
7. Definir les claus del Suport actiu com estratègies de suport per la participació de les persones amb discapacitat intel·lectual i/o del desenvolupament amb grans necessitats de suport en la seva vida quotidiana.

Plena inclusió certificarà la participació amb un diploma expedit a nom de cada persona. Per rebre l’acreditació, serà necessari haver participat en els fòrums i haver realitzat els exercicis proposats en el seu curs.


ASSISTÈNCIA PERSONAL (50 hores ON-LINE 2019)

21/10/2019 - 15/12/2019


Aquest curs bàsic va dirigit a persones que estiguin interessades a exercir el rol d'Assistent Personal. També a persones que coordinin serveis de suport a la vida independent que estiguin interessats a aprofundir en el rol d'Assistència Personal. Així i tot, és important assenyalar que el curs va orientat a la formació d'Assistents Personals. Es pretén disposar del coneixement i les competències necessàries per a exercir el rol d'Assistent Personal. Reflexionar sobre els valors i model de vida independent i sobre les actituds necessàries per a exercir el rol d'Assistent Personal. El curs aborda les qüestions següents: 1. Fonaments de vida independent. Projecte de vida 2. La figura del/l'assistent/a personal 3. La figura de l'assistència en persones amb discapacitat intel·lectual 4. Introducció a productes de suport i eines per a la prevenció 5. La interacció social . Habilitats socials i comunicació. L'empatia (eines per a l'assistència personal) 6. Relació professional i confidencialitat 7. Aspectes legals, ètics i jurídics de l'assistència personal 8. Primers auxilis Plena Inclusió certificarà l'aprofitament de la formació amb un diploma expedit a nom de cada participant. Per a rebre l'acreditació és necessari haver estat considerat " Apte" en l'avaluació.


Participació, transparència responsabilitat social

PARTICIPACIÓ DEL VOLUNTARIAT (32 hores ON-LINE 2019)

14/11/2019 - 15/12/2019


Aquest curs està dirigit a persones voluntàries col·laborant en entitats de Plena Inclusió. Preferiblement a persones que porten mes de 6 mesos col·laborant en l’entitat. A demes de professionals, familiars i altres persones interessades en col·laborar com a voluntaris.

El curs profunditza en qüestions com les següents:
1. Què és la Participació? Motivació, formació i coneixement de canals per assegurar la participació.
2. Quins son els mecanismes de participació ciutadana viables? Quines barreres afronten les persones amb discapacitat sobre els seus drets a la participació?
3. Com aplicar i promoure la participació des de les nostres entitats? Quines propostes es poden realitzar?

Els Objectius són:
1. Aprendre tècniques hi processos per millorar la participació.
2. Conèixer els espais existents i potencials per a la participació.
3. Entendre la vinculació entre la participació ciutadana i les nostres entitats:
3.1 Establir quins són els mecanismes viables per fomentar la participació ciutadana i com es pot aplicar a les nostres entitats i les activitats que realitzen les persones voluntàries.
3.2 Identificar la importància de la participació del voluntariat dintre de Plena Inclusió i com podem promoure-la dintre les nostres entitats.

Plena Inclusió certificarà la participació amb un diploma expedit a nom de cada persona. Per rebre l'acreditació serà necessari haver participat en els fòrums i haver realitzat els exercicis proposats en el curs.