PLANIFICACIÓ PERSONAL PER AVANÇAT (32 hores ON-LINE 2019)

28/10/2019 - 30/11/2019


Aquest curs va dirigit a professionals d'atenció directa, coordinadors de programes i serveis que vulguin desenvolupar habilitats i adquirir coneixements sobre les estratègies de Planificació Personal per Avançat. Especialment per a aquelles persones que vulguin desenvolupar el rol de facilitar o facilitadora de processos de Planificació Personal per Avançat. Es pretén conèixer en què consisteix la Planificació Personal per Avançat, les seves característiques i fases, així com desenvolupar les habilitats necessàries per a desenvolupar el rol de facilitador en processos de Planificació Personal per Avançat. El curs aborda qüestions com les següents: 1. Cap a una bona vellesa 2. La Planificació Centrada en la Persona: Filosofia i estratègia. 3. Enfocaments de la PCP en edat avançada 4. La Planificació Personal per Avançat: origen i sentit. 5. El paper de la persona facilitadora 6. Conèixer a la persona: el perfil personal 7. Indentificar futurs positius i possibles 8. Construir un pla de futur 9. Transformant les organitzacions 10. Bons suports als deixo anar de la vida Plena Inclusió certificarà l'aprofitament de la formació amb un diploma expedit a nom de cada participant. Per a rebre l'acreditació és necessari haver estat considerat " Apte" en l'avaluació.