ASSISTÈNCIA PERSONAL (50 hores ON-LINE 2019)

18/11/2019 - 31/12/2019


Aquest curs bàsic va dirigit a persones que estiguin interessades a exercir el rol d'Assistent Personal. També a persones que coordinin serveis de suport a la vida independent que estiguin interessats a aprofundir en el rol d'Assistència Personal. Així i tot, és important assenyalar que el curs va orientat a la formació d'Assistents Personals.

Es pretén disposar del coneixement i les competències necessàries per a exercir el rol d'Assistent Personal. Reflexionar sobre els valors i model de vida independent i sobre les actituds necessàries per a exercir el rol d'Assistent Personal.

El curs aborda les qüestions següents:
1. Fonaments de vida independent. Projecte de vida.
2. La figura del/l'assistent/a personal
3. La figura de l'assistència en persones amb discapacitat intel·lectual.
4. Introducció a productes de suport i eines per a la prevenció.
5. La interacció social . Habilitats socials i comunicació. L'empatia (eines per a l'assistència personal).
6. Relació professional i confidencialitat.
7. Aspectes legals, ètics i jurídics de l'assistència personal.
8. Primers auxilis.

Plena Inclusió certificarà l'aprofitament de la formació amb un diploma expedit a nom de cada participant. Per a rebre l'acreditació és necessari haver estat considerat " Apte" en l'avaluació.

IMPORTANT!!
El curs es realitza en 2 Fases: Del 18/11/2019 al 19/12/2019 i del 13/01/2020 al 31/01/2020.