Participació, transparència responsabilitat social

PARTICIPACIÓ DEL VOLUNTARIAT (32 hores ON-LINE 2019)

14/11/2019 - 15/12/2019


Aquest curs està dirigit a persones voluntàries col·laborant en entitats de Plena Inclusió. Preferiblement a persones que porten mes de 6 mesos col·laborant en l’entitat. A demes de professionals, familiars i altres persones interessades en col·laborar com a voluntaris.

El curs profunditza en qüestions com les següents:
1. Què és la Participació? Motivació, formació i coneixement de canals per assegurar la participació.
2. Quins son els mecanismes de participació ciutadana viables? Quines barreres afronten les persones amb discapacitat sobre els seus drets a la participació?
3. Com aplicar i promoure la participació des de les nostres entitats? Quines propostes es poden realitzar?

Els Objectius són:
1. Aprendre tècniques hi processos per millorar la participació.
2. Conèixer els espais existents i potencials per a la participació.
3. Entendre la vinculació entre la participació ciutadana i les nostres entitats:
3.1 Establir quins són els mecanismes viables per fomentar la participació ciutadana i com es pot aplicar a les nostres entitats i les activitats que realitzen les persones voluntàries.
3.2 Identificar la importància de la participació del voluntariat dintre de Plena Inclusió i com podem promoure-la dintre les nostres entitats.

Plena Inclusió certificarà la participació amb un diploma expedit a nom de cada persona. Per rebre l'acreditació serà necessari haver participat en els fòrums i haver realitzat els exercicis proposats en el curs.