Nen amb una bicicleta

OCI EN LA COMUNITAT PER A PERSONES AMB GRANS NECESSITATS DE SUPORT (32 hores ON-LINE 2021)

08/11/2021 - 13/12/2021


Curs dirigit a Professionals de nova incorporació com a altres Professionals que desitgin reflexionar sobre la seva pràctica laboral, així com altres Agents de l'entorn comunitari.

Es pretèn exposar la situació de l'Oci de les persones amb discapacitat intel·lectual i/o del desenvolupament amb grans necessitats de suport i definir estratègies de suport per la millora de la seva inclusió social i relacions interpersonals de manera especifica i de la seva Qualitat de Vida en general.

El curs profunditza en qüestions com les següents:
1. Definir concepte de oci i les seves implicacions generals la qualitat de vida.
2. Entendre el concepte de discapacitat intel·lectual i del desenvolupament i el model de suports actual per aquest col·lectiu.
3. Donar una imatge general de les persones amb discapacitat intel·lectual i del desenvolupament amb grans necessitats de suport.
4. Comprendre el fonaments basics que defineixen el proces de personalització, així com les seves fases i estratègies claus per la participació de les persones amb grans necessitats de suport en ell.
5. Analitzar la importància de les relacions personals i les pautes claus per recolzar-les en la Comunitat.
6. Donar una panoràmica general i bàsica de l’Enfoc de Suport Conductual Positiu i els problemes de conducta.
7. Definir les claus del Suport actiu com estratègies de suport per la participació de les persones amb discapacitat intel·lectual i/o del desenvolupament amb grans necessitats de suport en la seva vida quotidiana.

Plena inclusió certificarà la participació amb un diploma expedit a nom de cada persona. Per rebre l’acreditació, serà necessari haver participat en els fòrums i haver realitzat els exercicis proposats en el seu curs.