FORMACIÓ DE FORMADORS EN LÍNIA: DRET A VOT, PARTICIPACIÓ POLÍTICA I DISCAPACITAT INTEL·LECTUAL. EL ROL DE LES ENTITATS

16/11/2020 - 14/12/2020


INSCRIPCIONS OBERTES FINS EL 14/11/2020

FORMACIÓ GRATUÏTA

L'Objectiu és oferir pautes i eines adaptades perquè des de les Entitats pugueu donar suport a les Persones amb DID per què puguin participar en les properes eleccions al Parlament de Catalunya del 14 de febrer de 2021.

Continguts:
1) Dret a Vot: Recorregut històric i situació actual
2) La importància de participar en política i els prejudicis existents
3) Els requisits per participar: Oportunitats i Accessibilitat Cognitiva
4) La dinamització d'activitats i xerrades presencials i en línia sobre dret a vot
5) Les reivindicacions dels sector de la Discapacitat Intel·lectual
6) Bones i males pràctiques en entitats i administracions

Dates Formacions:
16/11/2020
30/11/2020
14/12/2020

Horari: 11:30h a 13:00h