FORMACIÓ GÈNERE I DISCAPACITAT

10/03/2021 - 30/03/2021


Aquest curs pretén acostar la perspectiva de gènere i els estudis feministes als i les professionals que treballen en el seu dia a dia amb persones amb did.

L'objectiu és que adquireixin coneixements teòrics i competències pràctiques per abordar les situacions quotidianes de discriminació de gènere, vulneració de drets i violències sexistes i/o capacitistas sofertes per les persones amb les quals treballen.

CONTINGUTS

“No es neix dona, s'arriba a ser-ho”: el gènere com a categoria cultural
• Del sexe al gènere
• Rols de gènere: feminitat, masculinitat i dissidències
• La interseccionalitat com a eina
• Aproximacions en clau feminista i queer

Les “discapacitades” no són dones?
• Exclusió i vulnerabilitat
• Una violència invisible: xifres i (donis)protecció legal
• Les oblidades del feminisme
• Gens sobre nosaltres, sense nosaltres: apoderament i resistències

Tampoc es neix home: l'exclusió dels rols de gènere

• Masculinitats qüestionades
• El cànon de bellesa i els cossos no normatius
• “Sé un home”: de violències patriarcals
• El Capacitisme com a sistema opressor

El que no es nomena no existeix:
sexualitats diverses:

• Mites i estereotips entorn de la discapacitat i la sexualitat
• Barreres psicosocials per a la vivència satisfactòria
• Drets legals i oportunitats reals
• L'assistència sexual a debat