SUPORT CONDUCTUAL POSITIU NIVELL 2 (32 hores ON-LINE 2021)

11/10/2021 - 19/11/2021


Aquest curs pretén donar-te continuïtat a la formació "Suport Conductual Positiu Nivell 1".

El curs va dirigit a professionals tècnics, responsables de l'elaboració i seguiment de plans de ACP i a persones que ja tinguin coneixements de l'ACP i manegen amb soltesa els conceptes bàsics de ACP i de Suport Actiu.

Objectius:

1. Fer servir les eines d'avaluació: sensorial, física, cognitiva, salut mental, anàlisi funcional de la conducta
2. Capacitar per relacionar els resultats de l'avaluació amb el pla ACP
3. Conèixer els punts clau dels plans ACP: planificar la prevenció, plans d'aprenentatge d'habilitats alternatives
4. Conèixer les eines de lideratge pràctic: entrevistes, monitorització i acompanyament dels equips

Plena Inclusió certificarà la participació amb un diploma expedit a nom de cada persona. Per rebre l'acreditació serà necessari haver participat en els fòrums i haver realitzat els exercicis proposats en el curs.