Familia

PLANIFICACIÓ CENTRADA EN LA FAMÍLIA (32 hores ON-LINE 2021)

18/10/2021 - 19/11/2021


Ampliem el període d\inscripció fins el 27/11/2020!!

Aquest curs basic es dirigeix a professionals d’atenció directa, coordinadors de programes i serveis, i professionals que s’inicien en el suport a les famílies.

Es pretén:
1. Conèixer la visió de les Famílies del Moviment Associatiu.
2. Profunditzar en la Qualitat de Vida Familiar.
3. Interioritzar els principis i valors del Model.
4. Reflexionar sobre les pràctiques professionals amb famílies i formular propostes de millora.

El curs aborda qüestions com les següents:
1. Pensant en las famílies.
2. Qualitat de Vida Familiar.
3. Que es el model centrat en la família.
4. Principis i valors.
5. Raons per implementar el model.
6. Col·laboració família – professionals.
7.Promovent el model centrat en Família.

Plena Inclusió certificarà la participació amb un diploma expedit a nom de cada persona. Per realitzar la acreditació serà necessari haver participat en fòrums i haver realitzat els exercicis proposats en el curs.