L'Ètica de Dincat

ÈTICA PER A PERSONES VALENTES 2 (32 hores ON-LINE 2021)

02/11/2021 - 20/12/2021


Curs dirigit a Professionals interessats en la temàtica (aconsellable haver realitzat el d'autoformació de "Ètica per a valents".

Es pretén:
1. Adquirir competències per avaluar els dilemes i conflictes ètics que es deriven de l'procés de dignitat plena
2. Conèixer i saber aplicar les eines que permetin gestionar aquests dilemes i conflictes d'acord amb dignitat plena
3. Reflexionar conjuntament sobre alguns dels principals dilemes i conflictes que ens trobem en aquest procés
4. Adquirir tècniques d'afrontament per abordar els reptes cognitius i emocionals que planteja el procés
5. Aprofundir sobre les competències ètiques necessàries de l'entorn de suport com "expert ètic "

Plena Inclusió certificarà la participació amb un diploma expedit a nom de cada persona. Per rebre l'acreditació serà necessari haver participat en els fòrums i haver realitzat els exercicis proposats en el curs.

IMPORTANT!!!!

Aquesta formació té 3 sessions virtuals en horari de 15 a 17 hores en les següents dates:

1. 03/11/2021
2. 29/11/2021
3. 20/12/2021

Per poder realitzar aquesta formació, és molt important, haver realitzat prèviament l'autoformació online de "Ètica para valientes 1"

https://www.plenainclusion.org/formacion/cursos/curso-de-autoformacion-etica-para-valientes/