ASSISTÈNCIA PERSONAL (50 hores ON-LINE 2021)

15/11/2021 - 27/12/2021


Aquest curs bàsic va dirigit a persones que estiguin interessades a exercir el rol d\Assistent Personal. També a persones que coordinin serveis de suport a la vida independent que estiguin interessats a aprofundir en el rol d\Assistència Personal. Així i tot, és important assenyalar que el curs va orientat a la formació d\Assistents Personals.

Es pretén disposar del coneixement i les competències necessàries per a exercir el rol d\Assistent Personal. Reflexionar sobre els valors i model de vida independent i sobre les actituds necessàries per a exercir el rol d\Assistent Personal.

El curs aborda les qüestions següents:
1. Fonaments de vida independent. Projecte de vida.
2. La figura del/l\assistent/a personal
3. La figura de l\assistència en persones amb discapacitat intel·lectual.
4. Introducció a productes de suport i eines per a la prevenció.
5. La interacció social . Habilitats socials i comunicació. L\empatia (eines per a l\assistència personal).
6. Relació professional i confidencialitat.
7. Aspectes legals, ètics i jurídics de l\assistència personal.
8. Primers auxilis.

Plena Inclusió certificarà l\aprofitament de la formació amb un diploma expedit a nom de cada participant. Per a rebre l\acreditació és necessari haver estat considerat \ Apte\ en l\avaluació.