FORMACIÓ SOBRE DROGUES PER PROFESSIONALS ( 4hores online)

21/12/2021 - 28/12/2021


INTRODUCCIÓ: En els últims anys, els recursos que ofereixen atenció a persones que pateixen una discapacitat intel·lectual, venen detectant un augment de consum de substàncies addictives entre els seus usuaris. Aquest fet fa, que sigui necessari que els professionals que hi treballen tinguin unes nocions bàsiques per a poder detectar situacions de consum, realitzar un abordatge primerenc o saber on derivar en el cas que sigui necessari. Per aquest motiu, realitzem un taller formatiu, amb el que es pretén apropar al professional a la problemàtica de consum i oferir eines per poder orientar i assessorar als usuaris, al mateix temps, el taller pretén ser un espai on el professional pugui expressar preguntes sobre la malaltia o dubtes.

OBJECTIUS:
1. Aproximar al professional dins del context de les drogues: tipus, factors i vies de consum.
2. Detectar el consum abusiu de les substancies més consumides habitualment entre el col·lectiu discapacitats (alcohol, cocaïna, cànnabis i drogues de síntesi)
3. Aproximar als professional a les addiccions sense substàncies
4. Valorar de la situació (fases de canvi i fases de procés de recuperació)
5. Prevenir
6. Intervenir
7. Xarxa de recursos de drogues i addiccions

CONTINGUTS:
 Drogues
- Definició de drogues
- Dependència física o psicològica
- Patrons de consum o conducta
 Detecció de consum de drogues
- Pautes per actuar quan hi ha un indici de consum
 Valoració de la situació
 Prevenció al consum de drogues
 Intervenció

Dates de la formació: Dies: Dimarts 21 de Desembre 2021 i Dimarts 28 de Desembre 2021
Horari: 12h a 14h
Total d'hores de la formació: 4h
Formadora:
Ester Pérez Lite (Treballadora Social- Directora del Centre de Dia Associació ALBA)