Dona treballant de caixera al supermercat

TREBALL PERSONALITZAT (32 hores ON-LINE 2019)

05/11/2019 - 13/12/2019


Aquest curs bàsic va dirigit a professionals d’atenció directa, coordinadors de programes i serveis, i professionals que estiguin interessats en ampliar el seu coneixement sobre la metodologia de treball personalitzat o que vulguin començar a implementar dita metodologia. Es pretén consolidar la implementació del model de Treball Personalitzat com alternativa valuosa per l’accés al treball de les persones amb discapacitat intel·lectual o del desenvolupament amb majors barreres o dificultats d’accés el treball. El curs aborda qüestions com: 1. Reflexió personal sobre les essències i claus de Treball Personalitzat i les nostres creences. 2. Conèixer la realitat de les persones amb discapacitat intel·lectual i grans necessitats de suport, sobre els models de serveis i les creences que ho sostinguin. 3. Treball Personalitzat des de el marc dels Enfocaments Centrats en la Persona. 4. Arguments que ens ajudin a vèncer resistències per treballar des de aquest enfocament. 5. Proces per el qual es desenvolupa el enfocament de Treball Personalitzat. Les seves quatre fases: descobrir, planificar, negociar i donar suport. 6. Pla per implementar aquest enfocament. Plena Inclusió certificarà la participació amb un diploma expedit a nom de cada persona. Per rebre l’acreditació serà necessari haver participat en els fòrums i haver realitzat els exercicis proposats en el curs.