VOLUNTARIAT I DISCAPACITAT INTEL·LECTUAL (32 hores ON-LINE 2019)

28-05-2019 / 30-06-2019


Tema 1

Característiques bàsiques del Voluntariat

Tema 2

La Llei del Voluntariat i les Entitats on exercir l'acció voluntària

Tema 3

El desenvolupament de l'acció voluntària

Tema 4

El Voluntariat a Plena Inclusión

Tema 5

La Discapacitat Intel·lectual i els Suports

tema 6

Qualitat de Vida, Autodeterminació i Drets