INICIACIÓ AL VOLUNTARIAT (PRESENCIAL 2019)

11-07-2019 /


Mòdul 1

AZAHARA PUERTAS

1. Història i introducció al moviment associatiu. 2. Marc contextual Plena Inclusió-Dincat.

Mòdul 2

AZAHARA PUERTAS

1. Perfil del voluntari/a. Motivacions i raons. 2. Rol i funcions del voluntari/a. 3. Drets i deures del voluntari/a. 4. Compromís del voluntari/a.

Mòdul 3

LALI FELIU

1. La persona voluntària i la persona amb discapacitat. 2. Capacitar i desenvolupar actituds.