CURRÍCULUM MULTINIVELL: RECURSOS PER EDUCAR EN UNA AULA HETEROGÈNIA (32 hores ON-LINE 2019)

25-11-2019 / 20-12-2019


Mòdul 1. Un viatge a l'interior de l'aula

Sensibilització amb la situació en què es troba l'alumnat que no s'ajusta a "l'alumne. Presa de consciència de la pròpia habilitat per a ensenyar en aules heterogènies.

Mòdul 2. Dibuixant la meta

Els criteris de qualitat de l'educació escolar en general i , en particular, del Currículum Multinivell. El Currículum Multinivell i altres pràctiques educatives afins. Metodologies d'ensenyamen

Mòdul 3. El Perfil d'Aprenentatge

Perfil d'Aprenentatge Individual i Perfil d'Aprenentatge de la Classe.

Mòdul 4. La planificació del Currículum Multinivell

Tema 4.1 Els objectius i contingut Tema 4.2 L'entorn que dóna suport a l'aprenentatge Tema 4.3 Les maneres de presentar la informació Tema 4.4 Les maneres de practicar i expressar l'après Tema 4.5 L'avaluació del Currículum Multinivell

Mòdul 5. Avaluar l'après

L'informe d'avaluació