ASSISTÈNCIA PERSONAL (50 hores ON-LINE 2019)

18-11-2019 / 31-12-2019


Tema 1

Fonaments de Vida Independent. Projecte de Vida.

Tema 2

La Figura de l'Assistent/a Personal

Tema 3

La Figura de l'Assistència en Persones amb Discapacitat Intel·lectual

Tema 4

Introducció a Productes de Suport i Eines per a la Prevenció

Tema 5

La Interacció Social. Habilitats Socials i Comunicació. L'Empatia (Eines per a l'Assistència Personal)

Tema 6

Relació Professional i Confidencialitat

Tema 7

Aspectes Legals, Ètics i Jurídics de l'Assistència Personal

Tema 8

Primers Auxilis