PARTICIPACIÓ DEL VOLUNTARIAT (32 hores ON-LINE 2019)

14-11-2019 / 15-12-2019


Tema 1

La participació Social i els Espais de Participació Ciutadana

Tema 2

La participació del Voluntariat i de les Persones amb Discapacitat Intel·lectual

Tema 3

Tècniques per la Participació