OCI EN LA COMUNITAT PER A PERSONES AMB GRANS NECESSITATS DE SUPORT (32 hores ON-LINE 2021)

08-11-2021 / 13-12-2021


Tema 1: Oci

MARTA COLL MOLINOS

1.1 Autoanàlisis del Propi Oci. 1.2 Definició d’Oci. 1.3 Contribucions de l’Oci. 1.4 Àmbits i estil de l’Oci Personal.

Tema 2: Persones amb Discapacitat Intel·lectual i del Desenvolupament

MARTA COLL MOLINOS

2.1 Paradigmes de l’Atenció a les Persones amb DID. 2.2 Definició de Discapacitat Intel·lectual i Funcionament Humà. 2.3 Model de Suports. 2.4 Concepte de Discapacitat del Desenvolupament.

Tema 3: Persones amb Grans Necessitats de Suport

MARTA COLL MOLINOS

3.1 Conceptualització del terme "Grans Necessitats de Suport". 3.2 Discriminació vs. Drets. 3.3 Situació actual de la Qualitat de Vida de les Persones amb DID i Grans Necessitats de Suport a Espanya. 3.4 Suports i Família.

Tema 4: Personalització

MARTA COLL MOLINOS

4.1 Pla de Vida i Sistema de Suports Personalitzats. 4.2 Irrenunciables en un Servei Centrat en la Persona. 4.3 Procés d’elaboració del Pla de Vida. 4.4 Participació de les Persones amb DID amb Grans Necessitats de Suport en el seu Pla de Vida.

Tema 5: Relacions Personals en Comunitat.

MARTA COLL MOLINOS

5.1 Importància de les Relacions Personals. 5.2 Xarxes Socials de Suport. 5.3 Estratègies per generar Relacions Inclusives basades en la Contribució Social. 5.4 Interaccions entre Persones. 5.5 Comunitats Inclusives.

Tema 6: Suport Conductual Positiu.

MARTA COLL MOLINOS

6.1 Problemes de Conducta i Serveis de Suport a Persones amb DID. 6.2 Definició de Problema de Conducta. 6.3 La Persona de Suport davant els Problemes de Conducta. 6.4 La Organització davant els Problemes de Conducta. 6.5 Suport Conductual Positiu.

Tema 7: Suport Actiu

MARTA COLL MOLINOS

7.1 Claus per la Participació. 7.2 Definició del Suport Actiu. 7.3 Definició de Tasques. 7.4 Nivells de Suport.

Tema 8: colint Aprenentatges per a la Pràctica

MARTA COLL MOLINOS

8.1 Reptes a Afrontar. 8.2 Aprenentatges realitzats.