SUPORT ACTIU (32 hores ON-LINE 2021)

04-10-2021 / 05-11-2021


INTRODUCCIÓ A LA FORMACIÓ

ISRAEL BELCHI PUJOL

Fòrum de presentació, vídeo presentació de la formació i guia d'activitats d'el curs

COM ENTENEM LA PARTICIPACIÓ?

ISRAEL BELCHI PUJOL

1a setmana treballarem sobre participació de les persones, proposarem pràctiques que t'ajudaran a analitzar i observar com és la participació de les persones amb DI que donem suport i a revisar quin tipus d'activitats estem oferint en el seu dia a dia

QUÈ ÉS EL SUPORT ACTIU (SA)?

ISRAEL BELCHI PUJOL

2a setmana, coneixerem les escoles de l'AA que existeixen, veurem similituds i diferències. Indagarem sobre les bases de l'SA i quina és la seva vinculació amb la PCP. Principis i objectius que planteja

LA INTERACCIÓN POSITIVA

ISRAEL BELCHI PUJOL

3a Setmana, contestarem a la pregunta: Com es fa ?. I, veurem les 3 claus per aconseguir desenvolupar la interacció positiva: pensant en passos, els 5 nivells de suport i reforçant la participació.

PLANIFICANT EL SUPORT ACTIU

ISRAEL BELCHI PUJOL

4a setmana, aprendrem com planificar i aconseguir portar a la pràctica l'SA. Es plantegen 5 passos per realitzar un bon procés de planificació que ajudi a generar les seqüències necessàries a seguir per desenvolupar la metodologia.

ESTIL DE SUPORT I ROL PROFESSIONAL

ISRAEL BELCHI PUJOL

5a setmana, analitzarem l'estil de l'professional que dóna el suport. Revisarem el seu rol, amb la necessitat de caminar cap a cercles virtuosos que permetin canviar l'estil de suport que donem a les persones

LIDERATGE EN LA PRÀCTICA

ISRAEL BELCHI PUJOL

6a setmana, Paper de la lideressa, generadora d'l'ambient i possibilitadora que aquesta metodologia s'implanti. Una altra de les seves funcions serà acompanyar en la capacitació de les professionals a través de la formació interactiva