PLANIFICACIÓ CENTRADA EN LA PERSONA (32 hores ON-LINE 2019)

20-11-2019 / 20-12-2019


Presentació del curs

Espai on trobarem informació més detallada sobre els objectius, continguts, metodologia i persones destinatàries a les que va dirigit el curs.

Introducció a la Planificació Centrada en la Persona

Ens ajudarà a entendre què és la Planificació Centrada en la Persona (PCP) i quines són les múltiples implicacions pràctiques en el suport a persones, especialment aquelles amb discapacitat intel·lectual o del desenvolupament.

Claus de la PCP: Indagació amb la Persona

Ens permetrà aproximar-nos al concepte de Perfil Personal, com a part del Procés de Planificació Individual de Suports i als Processos de Indagació i Escolta.

Claus de la PCP (2): Indagació amb la Persona

Explorarem tres conceptes claus en la PCP: Les Relacions Personals, la Xarxa Social de Suport i el Rol Social Valorat i, coneixerem algunes pistes concretes per treballar amb ells en el suport a les Persones amb Discapacitat Intel·lectual.

La PCP en els Serveis de Suport a PDID (1)

Aproximació als Serveis de Suport i a la Planificació Centrada en la Persona, com eines que permeten la concreció pràctica de la PCP, la seva materialització amb les Persones amb DID.