ÈTICA PER A PERSONES VALENTES 2 (32 hores ON-LINE 2021)

02-11-2021 / 20-12-2021


Conceptes clau d'Ètica per Valents

Valors

1. Valors: Principis morals en constant evolució 2. Com afecta l'evolució dels valors a la vida de les persones?

A la pràctica quotidiana: dilemes i conflictes

1. Com afecta el model de suport als dilemes? L'evolució dels dilemes 2. Dilemes i Conflictes a nivell: Social, Organitzacional i Individual 3. Apoderament i conflicte 4. Gestionant el conflicte com a facilitador de la transformació ètica

L'artesania de gestionar els dilemes i conflictes en el procés de dignitat plena (I)

1. Cap a una artesania dels sistemes de suport 2. Principis de sistemes de suport "artesans": inductors, facilitadors i mediadors 3. Paper dels sistemes de suport artesans. Transformant el paper 4. Vinculació entre dignitat plena i responsabilitat

L'artesania de gestionar els dilemes i conflictes en el procés de dignitat plena (II)

5. "Stakeholders" i processos de valoració conjunta entre tots 6. Claus per a una artesania de el sistema de suport: - Diàlegs accessibles i micro-mediació - Imaginació moral - Acte-determinació i autoeficàcia - Confiança - Escales d'assoliment