ÚS I ESCALES DE LA QUALITAT DE VIDA FAMILIAR (24 Hores ON-LINE 2021)

15-11-2021 / 20-12-2021


INTRODUCCIÓ

JORDI COROMINAS ALBERT

Què és i com es mesura la qualitat de vida familiar?

MÒDUL 1 - CONCEPTUALITZACIÓ

JORDI COROMINAS ALBERT

Entenent el concepte de família i la seva diversitat

MÒDUL 2 - EVALUACIÓ DEL CONTEXT FAMILIAR

JORDI COROMINAS ALBERT

Entendre a la família dins del seu entorn, des de la seva pròpia visió i realitat

MÒDUL 3 - ESCALES DE QUALITAT DE VIDA FAMILIAR

JORDI COROMINAS ALBERT

Què són i per a què serveixen les escales de Qualitat de Vida Familiar?

MÒDUL 4 - CORRECCIÓ I INTERPRETACIÓ DE LES ESCALES

JORDI COROMINAS ALBERT

Com passar, corregir i utilitzar els resultats de les escales?

MÒDUL 5 - CASOS PRÀCTICS

JORDI COROMINAS ALBERT

Com desenvolupar un Pla Individualitzat de Suport Familiar?

MÒDUL 6 - CASOS PRÀCTICS ORGANITZACIONALS

JORDI COROMINAS ALBERT

Com planificar mesures i suports organitzacionals per i amb les famílies?