PLANIFICACIÓ CENTRADA EN LA FAMÍLIA (32 hores ON-LINE 2019)

01-12-2019 / 31-12-2019


Mòdul 0

Espai de Benvinguda i Presentació.

Mòdul 1

Començant pel Principi: Origen del Moviment Associatiu Plena Inclusió.

Mòdul 2

Aprofundir en el què significa la Família i conèixer la visió positiva d'aquesta que compartim en el Moviment Associatiu Plena Inclusió.

Mòdul 3

Qualitat de Vida Familiar: El seu sentit, les seves diferents dimensions i aspectes, la seva importància, la forma d'avaluar-la i promoure-la...

Mòdul 4

Enfoc Centrat en la Família: Com es concreta la Metodologia en la Pràctica de les Entitats.

Mòdul 5

Principis i Valors de l'Enfoc Centrat en la Família: Ens centrarem en els Principis i Valors de la PCF i els contrastarem amb els Valors del Moviment Associatiu Plena Inclusió.

Mòdul 6

Per Nou Raons: Ens centrarem en les diferents principals raons per aplicar-lo en la intervenció amb les Famílies de les nostres Entitats.

Mòdul 7

Col·laboració Família i Professionals: Reflexionar sobre la col·laboració entre la família i qui treballa professionalment en el suport a les PDID i Famílies, indagant sobre el seu perfil iexpectatives en relació a la seva pròpia tasca.

Mòdul 8

Què podem fer per promocionar la PCF: Canvis i millores que podem incorporar en el treballa amb famílies. Avaluar la experiència d'aprenentatge.