EL DRET A PARTICIPAR A LA VIDA POLÍTICA DE LES PERSONES AMB DISCAPACITAT INTEL·LECTUAL. MÉS ENLLÀ DEL VOT. (Plataforma Zoom)

19-11-2021 / 02-12-2021


1) Participació a la vida política: conceptes bàsics.

Equip formador del Servei de suport a l'accessibilitat cognitiva del Grup TEB

2) Principals barreres a la participació política

Equip formador del Servei de suport a l'accessibilitat cognitiva del Grup TEB

3) L’entorn comunitari: espais, recursos i oportunitats.

Equip formador del Servei de suport a l'accessibilitat cognitiva del Grup TEB

4) Espais inclusius de participació: requisits i adaptacions.

Equip formador del Servei de suport a l'accessibilitat cognitiva del Grup TEB

5) El rol de les entitats

Equip formador del Servei de suport a l'accessibilitat cognitiva del Grup TEB