TREBALL PERSONALITZAT (32 hores ON-LINE 2019)

05-11-2019 / 13-12-2019


Mòdul 0. Començant pel principi

- Presentació de l'acció formativa - Selecció de Co-participant de cada persona alumna de l'acció formativa - Presentació en el fòrum corresponent

Mòdul 1. Jo, el treball i les persones amb discapacitat intel·lectual

- El propòsit vital i el treball - La meva relació amb el treball - Les meves creences sobre la contribució de les persones amb discapacitat intel·lectual a la comunitat

Mòdul 2. Per què necessitem un nou enfocament en el treball?

- Situació actual del treball i persones amb discapacitat intel·lectual - Creences sobre persones amb discapacitat intel·lectual i models de serveis

Mòdul 3. Que és el treball personalitzat?

- Definició de treball personalitzat - Vinculació enfoquis: Treball amb suport i treball personalitzat

Mòdul 4. Fase I (Descobrir)

- Fase d'exploració: definició, elements clau, eines i procés

Mòdul 5. Fase II (Planificar)

- Fase de planificació: definició, elements clau, tècniques i eines

Mòdul 6. Fase III (Negociar)

- Fase de negociació: Definició i claus de la negociació personalitzada - Desenvolupament d'una negociació personalitzada amb èxit

Mòdul 7. Fase IV (Suport)

- Rol de suport de l'especialista d'ocupació en el treball personalitzat. - Estratègies de suport: Suport actiu i suport conductual positiu

Mòdul 8. Prenent impuls per a actuar demà

- Avaluació experiència d'aprenentatge - Elaboració pla d'acció per als 12 pròxims mesos