DESINSTITUCIONALITZACIÓ I VIDA EN COMUNITAT (32 hores ON-LINE 2022)

09-05-2022 / 19-06-2022


Mòdul 1: Enfocament centrat en els Drets de les Persones

Immaculada Rosell Morales

Aproximació conceptual als termes: ciutadania i drets, vulneració de drets i vida independent. S'introdueix el model de la discapacitat de la convenció i el concepte clau d'aquesta formació la (des)institucionalització.

Mòdul 2: La personalització

Immaculada Rosell Morales

Aprofundir en el concepte de personalització, introducció dels conceptes de suports personalitzats i autodirigits. Introducció de metodologies i eines perquè les organitzacions puguin fomentar la personalització de les intervencions.

Mòdul 3: La desinstitucionalització

Immaculada Rosell Morales

Aprofundirem en el concepte clau de la formació i en les qüestions que s'han de tenir en consideració per fomentar la desinstitucionalització. Aquest modul conté experiències pràctiques de projectes que s'han desenvolupat com el projecte Mi casa.

Mòdul 4: Els suports en contextos naturals

Immaculada Rosell Morales

En aquest modul reflexionarem sobre la importància dels suports naturals a través d'experiències pràctiques. S'analitzarà el paper de l'assistent personal com a eina de foment per a la vida independent.

Mòdul 5: Vida en comunitat

Immaculada Rosell Morales

Reflexionarem sobre la importància de la vida i inclusió a la comunitat i sobre quins són els suports més adequats.

Mòdul 6: Construïnt comunitat

Immaculada Rosell Morales

Aprofundirem en com podem crear societats riques en connexions socials. Introduïren la metodologia de coproducció com una eina clau per impulsar processos de (des)institucionalització participatius.

Mòdul 7: Per finalitzar

Immaculada Rosell Morales

Aquest mòdul conté un resum dels continguts més rellevants del curs i ofereix eines útils per a la pràctica professional.