DESINSTITUCIONALITZACIÓ I VIDA EN COMUNITAT (32 hores ON-LINE 2022)

09-05-2022 / 19-06-2022


Referent Àrea d'Inserció Sociolaboral a DINCAT

Immaculada Rosell Morales

Treballadora social i màster en innovació en la intervenció social i educativa. Especialitzada en polítiques d'inserció sociolaboral per a persones amb discapacitat.