Familia

PLANIFICACIÓ CENTRADA EN LA FAMÍLIA (32 hores ON-LINE 2023)

01/06/2023 - 15/10/2023


Aquest curs bàsic es dirigeix a professionals d’atenció directa, coordinadors/es de programes i serveis, i professionals que s’inicien en el suport a les famílies.

Es pretén:
1. Conèixer la visió de les famílies del moviment associatiu.
2. Profunditzar en la qualitat de vida familiar.
3. Interioritzar els principis i valors del model.
4. Reflexionar sobre les pràctiques professionals amb famílies i formular propostes de millora.

El curs aborda qüestions com les següents:
1. Pensant en las famílies.
2. Qualitat de vida familiar.
3. Que es el model centrat en la família.
4. Principis i valors.
5. Raons per implementar el model.
6. Col·laboració família – professionals.
7.Promovent el model centrat en família.

Plena Inclusió certificarà la participació amb un diploma expedit a nom de cada persona. Per rebre l'acreditació serà necessari haver participat en fòrums i haver realitzat els exercicis proposats durant el curs.