DISSENY UNIVERSAL PER A L'APRENENTATGE DUA (32 hores ON-LINE 2023)

15/09/2023 - 27/10/2023


Aquest curs bàsic va dirigit a professionals de l'àmbit educatiu que estiguin interessades/ats a conèixer i aplicar el DUA en els seus centres o serveis.

Es pretén, d'una banda, conèixer les pautes del DUA per desenvolupar programacions amb alternatives d'una manera més completa i exhaustiva que permetin l'avanç de tot l'alumnat a l'aula. I de l'altra banda, conèixer el DUA com una forma de programació del curriculum que permeti que els dissenys de les tasques, activitats o objectius es realitzin d'una forma accessible per a tothom.

Els continguts del curs:
1. Revisar les concepcions al voltant de la inclusió, les barreres a la participació i la normalització com a pas previ a entendre l'enfocament de participació que es proposa amb el DUA.
2. Analitzar les Pautes que configuren cada un dels principis del DUA comparant-les amb els dissenys didàctics actuals.
3. Realitzar assajos de programació d'activitats seguint les pautes DUA buscant un model d'accessibilitat universal.
4. Fer servir eines digitals per al disseny d'activitats universals servint-se de la Roda del DUA com a ajuda en aquest procés i aplicació del Pack DUA Bàsic.
5. Conèixer i comprendre els conceptes de "barreres d'alta probabilitat" i "ajustaments raonables" per realitzar adaptacions altament accessibles i paràmetres personalitzats quan siguin necessaris.

Plena Inclusió certificarà l'aprofitament de la formació amb un diploma expedit a nom de cada participant. Per rebre l'acreditació cal haver estat considerat "apta/e" en l'avaluació.
Els continguts i la tutorització del curs es fan en castellà.