Nen amb una bicicleta

OCI I QUALITAT DE VIDA (32 hores ON-LINE 2023)

16/10/2023 - 30/11/2023


Curs dirigit a professionals datenció directa, coordinadors de programes i serveis, i professionals que siniciïn en activitats de suport al lleure inclusiu de les persones amb grans necessitats de suport.

Es pretén exposar la situació de l'oci de les persones amb discapacitat intel·lectual i/o del desenvolupament amb grans necessitats de suport i definir estratègies de suport per millorar la inclusió social i les relacions interpersonals de manera específica i la qualitat de vida en general.

El curs aprofundeix en qüestions com les següents:
1. Definir el concepte de lleure i les implicacions generals que té la qualitat de vida.
2. Entendre el concepte de discapacitat intel·lectual i del desenvolupament i el model de suports actual per a aquest col·lectiu.
3. Donar una imatge general de les persones amb discapacitat intel·lectual i del desenvolupament amb grans necessitats de suport.
4. Comprendre els fonaments bàsics que defineixen el procés de personalització, així com les seues fases i estratègies clau per a la participació de les persones amb grans necessitats de suport.
5. Analitzar la importància de les relacions personals i les pautes clau per recolzar-les a la Comunitat.
6. Donar una panoràmica general i bàsica de l'enfocament de Suport Conductual Positiu i els problemes de conducta.
7. Conéixer el nostre estil de comunicació com a clau per afavorir la comunicació amb persones amb discapacitat intel·lectual o del desenvolupament i adquirir eines de suport en aquesta àrea.

Plena Inclusió certificarà la participació amb un diploma expedit a nom de cada persona. Per rebre l'acreditació caldrà haver participat als fòrums i haver realitzat els exercicis proposats al curs.