PLANIFICACIÓ CENTRADA EN LA FAMÍLIA NIVELL II (32 hores ON-LINE 2022)

04/11/2022 - 16/12/2022


Aquest curs va dirigit a professionals de suport a família, professionals d'atenció directa, coordinadors de programes i serveis, que tinguin coneixements bàsics de l'enfocament centrada en la família.

Objectius:
• Aprofundir en l'Enfocament Centrat en la Família.
• Analitzar l'impacte de l'enfocament a nivell professional, a nivell del servei i a nivell organitzatiu.
• Identificar i reflexionar sobre les claus de la col·laboració família-professionals
• Intercanviar experiències, estratègies i millores en el treball amb famílies
• Adquirir eines per a la reflexió dels equips i el canvi de model.