BRETXA DIGITAL. ESTRATÈGIES PER A DOCENTS (32 hores ON-LINE 2022)

04/11/2022 - 31/12/2022


Durant el curs descobrirem el sentit real de construir un centre inclusiu, per a tots, on tots els alumnes/as o usuaris tinguin cabuda.

I perquè això sigui possible, és imprescindible reduir la bretxa digital, entenent aquesta com la fractura o les desigualtats socials entre els quals poden aprofitar les oportunitats de la societat digital actual i els que no poden, bé sigui per factors econòmics, socials, competencials o associats a discapacitat.

Durant el recorregut d'aquest curs anirem analitzant les diferents formes en les quals la bretxa digital pugui afectar l'alumnat més vulnerable, i tractarem d'aportar algunes solucions que podem posar en pràctica per a reduir-la o eliminar-la.

Analitzarem tots aquests factors des de tres àmbits fonamentals: docents, famílies i alumnat, aportant per a cadascun d'ells tant estratègies de competència digital, com a coneixement d'aplicacions i ajustos que es poden realitzar en els entorns digitals d'aprenentatge per a minimitzar les barreres.