Salut mental i benestar emocional

BIENESTAR EMOCIONAL I SALUT MENTAL AMB PDID (32 hores ON-LINE 2022)

02/05/2022 - 06/06/2022


Curs dirigit a Professionals interessats en la temàtica.

Es pretén tenir una visió global de suport a persones amb discapacitat intel·lectual o del desenvolupament que tenen problemes de salut mental, a través d'un enfocament bio-psico-social i basat en la personalització.

El curs aborda qüestions com les següents:
1. INTRODUCCIÓ I CONTEXTUALITZACIÓ
- Les persones als qui acompanyem i donem suport.
. Les discapacitats del desenvolupament.
. La personalització.
. L'empatia.
- La salut mental.
. Els trastorns mentals.
. La salut mental de les persones amb DID.
. L'estigma.
. Factors que influeixen en la salut mental.
. La detecció dels problemes de salut mental.
- El benestar emocional.
. La importància del teu paper.
2. AVALUACIÓ
- Procés d'avaluació funcional.
- Programes de suport conductual positiu.
- Les conductes que ens preocupen com a senyal d'alarma d'un problema de salut mental.
- El valor de l'equip de suport.
- Senyals d'alerta que poden indicar un problema de salut mental.
3. DETECCIÓ DELS PROBLEMES DE SALUT MENTAL MÉS FREQÜENTS
- Els trastorns de salut mental més freqüents en persones amb DID:
. Trastorn depressiu.
. Trastorn bipolar i trastorns relacionats.
. Trastorns d'ansietat.
. Trastorn obsessiu compulsiu (TOC/*TEOC).
. Trastorns psicòtics.
- Bones pràctiques en el suport a persones amb discapacitat que presenten aquests problemes de salut mental.
4. INTERVENCIÓ I BONES PRÀCTIQUES
- Claus per a la promoció del benestar en persones amb DID.
- La família: acompanyament i suport.
- La cura emocional dels i les professionals d'atenció directa.
- Supòsit pràctic. Posada en comú de les bones pràctiques en el suport a una persona amb un problema de salut mental a través d'una trobada virtual.

Plena Inclusió certificarà la participació amb un diploma expedit a nom de cada persona. Per rebre l'acreditació serà necessari haver participat en els fòrums i haver realitzat els exercicis proposats en el curs.WEB FORMACIÓ https://www.formacionplenainclusion.org/login/index.php