ACCÉS A LA JUSTÍCIA I ABORDATGE DE L’ABÚS PER A FAMILIARS DE PERSONES AMB DISCAPACITAT INTEL·LECTUAL

22/09/2022 - 13/10/2022


L'objectiu del curs és donar a conèixer el funcionament del sistema policial i judicial, a través del coneixement del procés i els operadors jurídics que intervenen.
D’altra banda, es pretén donar als familiars el coneixement necessari per saber com actuar davant la implicació en un procés judicial, coneixent els drets de les persones amb discapacitat intel·lectual i les particularitats que es deriven de la relació entre la justícia i les persones amb DI. Es dotarà als assistents de la informació necessària per dur a terme una denúncia i què fer en cas de que la persona amb DI sigui denunciada.
Finalment, es treballaren aspectes relacionats amb l’abordatge de l’abús tant en víctimes com en possibles autors.

CONTINGUTS

1. L’accés a la justicia

• Conèixer la finalitat de l’accés a la justícia i de quina forma s’accedeix a aquesta.
• Entendre, a través de situacions hipotètiques, quan es necessita accedir a la justícia i que es pot aconseguir.
• Reflexionar i analitzar els beneficis i inconvenients que es deriven d’un procés judicial.

2. La denúncia

• Conèixer en quines situacions s’ha de posar una de denúncia i com fer-ho.
• Conèixer com actuar quan la persona posa una denúncia a la persona amb DI i quines son les passes a realitzar.

3. Operadors jurídics dins del sistema policial i judicial

• Conèixer els diferents operadors jurídics que formen part de qualsevol procés policial i judicial.
• Entendre les funcions de cadascun d’aquests i discernir en quin moment del procés duen a terme el seu treball.

4. Tipus de processos judicials i organització dels jutjats

• Saber diferenciar entre els tipus de processos judicial en funció de la finalitat (civil, laboral, penal i administratiu).
• Conèixer com s’organitzen els jutjats i saber a quin se d’accedir en funció del procés on la persona estigui implicada.

5. Formes d’accedir a un jutjat

• Conèixer en quines ocasions s’ha d’anar al jutjat en funció de la implicació en el procés.
• Adquirir estratègies per diferenciar-los a través del treball de casos.

6. Com és un procés judicial?

• Conèixer el recorregut al que ha d’enfrontar-se una persona quan estigui relacionada amb un procés judicial.
• Conèixer les limitacions i particularitats que hi ha en aquest procés en relació a persones amb DI.

7. Drets de les persones amb discapacitat

• Conèixer els drets que tenen les persones amb DI enfront un procés judicial, incloent l’assistència jurídica gratuïta.
• Entendre les particularitats del procés judicial quan la persona amb DI té modificada la capacitat d’obrar.

8. La víctima amb discapacitat intel.lectual

• Conèixer els diferents tipus d’abús i el context legal que envolta a la víctima.
• Tractar aspectes claus relacionats amb la detecció de l’abús en persones amb DI.
• Reflexionar sobre les dificultats que es troben en el procés i el fenomen de revitalització.
• Conèixer la figura del facilitador i les seves funcions amb les víctimes amb DI.

9. L’autor amb discapacitat intel.lectual

• Conèixer el context legal que envolta a l’autor amb DI.
• Reflexionar sobre les dificultats que es troben en el procés.
• Adquirir coneixements sobre com intervenir amb l’autor i aspectes claus a considerar.Dates: 22 i 29 de setembre i 6 13 d'octubre del 2022
Horari: 8 hores, distribuïdes en 4 dies, en horari de 16 a 18h.
Format: onlineFormadores:
Joana Corominas. Psicòloga clínica i Facilitadora de la “Unitat d’Atenció a Víctimes amb Discapacitat intel·lectual”. CATALÒNIA FUNDACIÓ CREATIVA
Irene Torres. Psicòloga forense i Facilitadora de la “Unitat d’Atenció a Víctimes amb Discapacitat intel·lectual. CATALÒNIA FUNDACIÓ CREATIVA