DISCAPACITAT INTEL·LECTUAL I CONSUM DE DROGUES PER PROFESSIONALS ( 6 hores online)

21/11/2022 - 27/11/2022


OBJECTIU

Aquesta formació és una aproximació teòrica a les drogodependències i un espai de debat i reflexió sobre la realitat i les dificultats que ens trobem en els serveis d’atenció a persones amb discapacitat intel·lectual quan hi ha un consum de drogues associat.


CONTINGUTS

• Què és una droga? Definició, conceptes clau i classificació.
• Tipologies de consum
• Factors de risc i factors de protecció
• Nivells de tractament
• Xarxa d’atenció a les drogodependències
• Realitat als serveis: Dificultats en l’atenció a persones amb DID i TUS

Al llarg de la formació hi haurà espais de debat i reflexió i casos pràctics.


Dates:
Dilluns 21 de Novembre de 16h a 18h
Divendres 25 de Novembre de 16h a 18h
Dilluns 28 de Novembre de 16h a 18h

Format online

Formadora:
 Natàlia González Psicòloga. Màster en Drogodependencies, iL3 UB.
11 anys d’experiència en serveis per persones amb Discapacitat intel.lectual, especialitzada en Drogodependencies.