CURRÍCULUM MULTINIVELL: RECURSOS PER ENSENYAR A UNA AULA HETEROGÈNIA

27/10/2023 - 15/12/2023


El currículum multinivell és una pràctica educativa que possibilita ensenyar uns mateixos conceptes a una aula heterogènia. Aquest curs pretén millorar la competència per posar-lo en pràctica i contribuir així a donar una resposta millor a l'alumnat que per diferents raons té nivells de competència curriculars, estils d'aprenentatge, llengües i preferències diferents, passa més o menys temps a classe on s'imparteixen lliçons que finalment no aprèn.

Objectius generals

* Prendre consciència de com es vulneren els drets de l'alumnat amb discapacitat a les aules, i disposar-se a defensar el seu dret a participar i a aprendre durant el desenvolupament d'unitats didàctiques pensades per a tothom.
* Adquirir confiança en la capacitat que es té per ensenyar en aules heterogènies.
* Conèixer i comprendre els principis, conceptes i estratègies pròpies del Currículum Multinivell (d'ara endavant, CM).
* Planificar Unitats Didàctiques Multinivell (UDM) ajustades a les competències, fortaleses, interessos i estils d'aprenentatge de l'alumnat.
* Avaluar la qualitat d'UDM.
* Contribuir a generalitzar l'aplicació del CM als centres educatius.

Aquest curs està enfocat a personal docent o professionals de l'àmbit educatiu.
El contingut d'aquest curs en línia està en castellà.

S'oferirà el certificat que acrediti que s'ha realitzat amb èxit el nivell inicial (10 hores), mitjà (20 hores) o avançat (32 hores) en funció de criteris d'avaluació diferenciats.