SUPORT ACTIU (32 hores ON-LINE 2023)

30/10/2023 - 10/12/2023


Aquest curs va dirigit a professionals d’atenció directa, coordinadors de programes i serveis que vulguin implementar el Suport Actiu en els seus Centres i Serveis.

Es pretèn adquirir les competències bàsiques sobre el Suport Actiu (participació, interacció positiva, nivells de suport, sistemes de planificació) així com un treball de reflexió i anàlisis dels valors posats en acció.

Els curs aborda qüestions com les següents:
1. Que es el Suport Actiu
2. Com entenem la participació
3. Origen i marc del Suport Actiu
4. Els valors posats en acció
5. La interacció positiva i formació interactiva
6. Com es planifica el Suport Actiu
7. Claus per els processos d’implementació del Suport Actiu

Plena Inclusió certificarà la participació amb un diploma expedit ha nom de cada persona. Per rebre l’acreditació serà necessari haver participat en els fòrums i haver realitzat els exercicis proposats en el curs.