PLANIFICACIÓ CENTRADA EN LA FAMÍLIA (32 hores ON-LINE 2023)

01-06-2023 / 15-10-2023


Mòdul 0

Espai de benvinguda i presentació.

Mòdul 1

Començant pel principi: Origen del moviment associatiu Plena Inclusió.

Mòdul 2

Pensant en les famílies: Aprofundir en el què significa la família i conèixer la visió positiva de la família que compartim en el moviment associatiu Plena Inclusió.

Mòdul 3

Qualitat de vida familiar: El seu sentit, les seves diferents dimensions i aspectes, la seva importància, la forma d'avaluar-la i promoure-la...

Mòdul 4

Enfocament centrat en la família: Com es concreta la metodologia en la pràctica de les entitats.

Mòdul 5

Principis i valors de l'enfocament centrat en la família (ECF): Ens centrarem en els principis i valors de l'ECF i els contrastarem amb els valors del moviment associatiu Plena Inclusió.

Mòdul 6

Per nou raons: Ens centrarem en les principals raons per aplicar-lo en la intervenció amb les famílies de les nostres entitats.

Mòdul 7

Col·laboració família i professionals: Reflexionar sobre la col·laboració entre la família i qui treballa professionalment en el suport a les persones amb DID i famílies, indagant sobre el seu perfil i expectatives en relació a la seva pròpia tasca.

Mòdul 8

Què podem fer per promocionar l'ECF: Canvis i millores que podem incorporar en el treball amb famílies. Avaluar l'experiència d'aprenentatge.