DISSENY UNIVERSAL PER A L'APRENENTATGE DUA (32 hores ON-LINE 2023)

15-09-2023 / 27-10-2023


Mòdul 1. Un viatge a l'interior de l'aula

Sensibilització amb la situació en què es troba l'alumnat que no s'ajusta a "l'alumne o alumna mitjana". Presa de consciència de la pròpia habilitat per ensenyar en aules heterogènies.

Mòdul 2. Dibuixant la meta

Els criteris de qualitat de l'educació escolar en general i, en particular, del Curriculum Multinivell. El Curriculum Multinivell i altres pràctiques educatives afins. Metodologies d'ensenyament.

Mòdul 3. El perfil d'aprenentatge

Valorar la necessitat de conèixer bé l'alumnat. Què és el Perfil d'Aprenentatge i quines funcions exerceix. Elaborar Perfils d'Aprenentatge Individuals i el Perfil d'Aprenentatge de Classe.

Mòdul 4. Planificació del curriculum multinivell

Anirem dissenyant la Unitat Didàctica Multinivell (UDM)

Mòdul 5. Avaluar el que hem après

Us demanem provar que heu assolit els objectius del curs, a més de completar, avaluar i contribuir a millorar Unitats Didàctiques Multinivell