PLANIFICACIÓ CENTRADA EN LA FAMÍLIA NIVELL II (32 hores ON-LINE 2022)

04-11-2022 / 16-12-2022


1. Claus de l'Enfocament centrat en Família

Drets de les famílies
L'Enfocament Centrat en la Família
Per nou raons
Pràctiques centrades en família
Serveis Centrats en Família

2. Relació família-professionals: canvis necessaris en els/as professionals

Des d'on partim?
Models de relació
Què és col·laboració?
El professional que volem
Barreres i facilitadors
Beneficis de l'Enfocament Centrat en Família
Sessió per Zoom "Les famílies que volem"

3. Relació família-professionals: canvis necessaris en els /as familiars

Prioritats de les famílies
Acompanyant en diferents etapes
Diferents famílies, diferents suports
Acompanyant cap a les metes
Família empoderada i família participativa
Col·laborar i participar: és el mateix?

4. La capacitació de famílies partint de les seves fortaleses

Les fortaleses de les famílies
Estratègies per a identificar fortaleses
Entorn: marc on les fortaleses de la família es consoliden

5. El pla d'acció familiar

Personalització en el suport a famílies
El pla d'acció familiar
El procés col·laboratiu en la realització del Pla d'acció familiar
Models de pla d'acció familiar
Pla d'acció familiar: document viu

6. Serveis centrats en família

Condicions que garanteixen que un Servei està Centrat en la Família
Paper de l'entitat
Pràctiques de Serveis Centrats en la Família