PLANIFICACIÓ CENTRADA EN LA PERSONA (ON-LINE 32h 2022)

02-05-2022 / 06-06-2022


Presentació del curs

PABLO FERNÁNDEZ GÓMEZ

Espai on trobarem informació més detallada sobre els objectius, continguts, metodologia i persones destinatàries a les que va dirigit el curs.

Introducció a la Planificació Centrada en la Persona

PABLO FERNÁNDEZ GÓMEZ

Ens ajudarà a entendre què és la Planificació Centrada en la Persona (PCP) i quines són les múltiples implicacions pràctiques en el suport a persones, especialment aquelles amb discapacitat intel·lectual o del desenvolupament.

Claus de la PCP: Indagació amb la Persona

PABLO FERNÁNDEZ GÓMEZ

Ens permetrà aproximar-nos al concepte de Perfil Personal, com a part del Procés de Planificació Individual de Suports i als Processos de Indagació i Escolta.

Claus de la PCP (2): Indagació amb la Persona

PABLO FERNÁNDEZ GÓMEZ

Explorarem tres conceptes claus en la PCP: Les Relacions Personals, la Xarxa Social de Suport i el Rol Social Valorat i, coneixerem algunes pistes concretes per treballar amb ells en el suport a les Persones amb Discapacitat Intel·lectual.

Claus de la PCP (3): La Comunitat com escenari de Vida

PABLO FERNÁNDEZ GÓMEZ

El nostre aprenentatge es centra en la comunitat inclusiva, com escenari vital i en la manera d’impulsar una conducta comunitària saludable que faciliti els suports i la generació d’oportunitats.

La PCP en els Serveis de Suport a PDID (1)

PABLO FERNÁNDEZ GÓMEZ

Aproximació als Serveis de Suport i a la Planificació Centrada en la Persona, com eines que permeten la concreció pràctica de la PCP, la seva materialització amb les Persones amb DID.