BIENESTAR EMOCIONAL I SALUT MENTAL AMB PDID (32 hores ON-LINE 2022)

02-05-2022 / 06-06-2022


Tema 1: INTRODUCCIÓ I CONTEXTUALIZACIÓ

MARTA COLL MOLINOS

Tema 2: EVALUACIÓ

MARTA COLL MOLINOS

Tema 3: DETECCIÓ DELS PROBLEMES DE SALUT MENTAL MÉS FREQÜENTS

MARTA COLL MOLINOS

Tema 4: INTERVENCIÓ I BONES PRÀCTIQUES

MARTA COLL MOLINOS