CURRÍCULUM MULTINIVELL: RECURSOS PER ENSENYAR A UNA AULA HETEROGÈNIA

27-10-2023 / 15-12-2023


Tema 1. Què és el currículum multinivell? Per què aplicar-lo?

Tema 2. El perfil d'aprenentatge.

Tema 3. Els elements del currículum multinivell. Què ensenyar

Tema 4. Els elements del currículum multinivell. On i com ensenyar

Tema 5. L'avaluació en el currículum multinivell