REDUCCIÓ DE RESTRICCIONS (32 hores On-line 2024)

11/03/2024 - 24/04/2024


Formació que està especialment enfocada a professionals i familiars de persones amb discapacitat intel·lectual i del desenvolupament que prestin suports a persones amb conductes que ens preocupen o amb majors necessitats de suport.
Els seus objectius són:
- Presa de consciència sobre l'impacte de les pràctiques restrictives sobre la qualitat de vida de le persones amb discapacitat intel·lectual i del desenvolupament.
- Canvi en la visió assistencialista i creences al voltant a les possibilitats de desenvolupament personal de les persones amb discapacitat intel·lectual i del desenvolupament.
- Posada de pràctica de valors que afavoreixin el desenvolupamen d'estils de suport respectuosos amb el marc de drets.
- Generar estratègies alternatives a les pràctiques restrictives en els suports a les persones amb discapacitat intel·lectual i del desenvolupament.
- Dotar d'eines per a l'elaboració d'un pla de reducció de pràctiques restrictives (individual i/o organitzacional).
Els continguts són eñs següents:
Bloc1 : Marc legislatiu, drets i principis de les pràcitques restrictives.
Bloc 2: Condicions necessàries: generant l'entorn i treballant sobre els valors.
Bloc 3: Eines per a la valoració i anàlisi.
Bloc 4: Metodologia per a la reducció de restriccions.
Bloc 5: Acompanyant la implementació en les organitzacions i equips.
Bloc 6: Planificant un pla de reducció de pràctiques restrictives.