REDUCCIÓ DE RESTRICCIONS (32 hores On-line 2024)

11-03-2024 / 24-04-2024


Bloc1 : Marc legislatiu, drets i principis de les pràcitques restrictives.

Israel Belchi Pujol

Bloc 2: Condicions necessàries: generant l'entorn i treballant sobre els valors.

Israel Belchi Pujol

Bloc 3: Eines per a la valoració i anàlisi.

Israel Belchi Pujol

Bloc 4: Metodologia per a la reducció de restriccions.

Israel Belchi Pujol

Bloc 5: Acompanyant la implementació en les organitzacions i equips.

Israel Belchi Pujol

Bloc 6: Planificant un pla de reducció de pràctiques restrictives.

Israel Belchi Pujol