EL PAPER DE LES FAMÍLIES EN L'EDUCACIÓ SEXOAFECTIVA (32 hores On-line 2024)

01/05/2024 - 09/06/2024


El desenvolupament i acompanyament sexoafectiu és un dels aspectes més importants en els projectes de vida dels vostres familiars amb dicapacitat intel·lectual. Amb l'objectiu d'atendre les demandes de les famílies i donar resposta a aquestes necessitats, aquesta acció formativa dirigida a ales famílies pretén generar, impulsar i promoure bones pràctiques en l'atenció, educació i suports a infàncies, adolescències, juventuts, adulteses i velleses amb discapacitat intel·lectual en referència a la sexoafectivitat.