EL PAPER DE LES FAMÍLIES EN L'EDUCACIÓ SEXOAFECTIVA (32 hores On-line 2024)

01-05-2024 / 09-06-2024


Mòdul 1: De què parlem quan parlem de sexualitat. Mites i falses creences sobre la sexualitat

Mòdul 2: Aproximació al fet sexual humà i a l'educació sexual. Parlem de sexualitat, de sexualitats.

Mòdul 3: Acompanyant el projecte de vida. Aprenent a crèixer.

Mòdul 4. Els objectius de l'educació sexual. Aprendre a conèixer-se. Aprendre a acceptar-se.

Mòdul 5. Els objectius de l'educació sexual. Aprendre a expressar-se de forma satisfactòria.

Mòdul 6. De la teoria a la pràctica. Bones pràctiques (I)

Mòdul 7. De la teoria a la pràctica. Bones pràctiques (II)