CURS PRÀCTIC D'APRENENTATGE SERVEI (ApS)

11/04/2024 - 09/05/2024


Aquest curs està dirigit a docents, educadors/es, personal tècnic o a qualsevol professional de centres educatius o bé d'entitats socials que vulgui planificar i implementar un projecte d'ApS.

El curs inclou 3 webinars de 2 hores cadascun, el desenvolupament d'un treball individual i una sessió tutorial individualitzada.
La finalitat bàsica d'aquesta formació és aconseguir que s'explori l'aprenentatge servei com a pràctica educativa i social a cada entitat, de manera que s'hi articuli com a part de la mateixa entitat i com un entrenament i un reforç de les capacitats i el talent dels nens, nenes, joves i persones adultes del centre o entitat.

Aquesta exploració contemplarà les tres modalitats en què un centre o entitat pot implicar-se en projectes d'aprenentatge-servei:
A. Servei proporcionat per persones amb discapacitat cap a centres educatius, altres entitats socials o la comunitat en general.
B. Servei rebut per les persones amb discapacitat per part d'altres persones o alumnat de centres educatius o entitats socials.
C. Servei impulsat conjuntament o recíprocament per persones amb discapacitat i altres persones o alumnes.

Objectius de la formació:

1. Comprendre el concepte i les característiques de l'aprenentatge servei, aclarint dubtes i confusions.
2. Percebre l'ApS com a eina desenvolupament de l'adquisició d'actituds i valors, del talent personal i com a suport per a l'èxit educatiu i la inclusió social.
3. Conèixer experiències diverses d'aprenentatge servei de diferents temes i en diferents contextos.
4. Planificar un projecte clar i viable, com a esquema que en permeti l'aplicació un cop acabat el curs.

La formació s'estructura en 7 fases que inclouen:
- 3 webinars que es faran dijous 11/4, 18/4 i 9/5 de 16:30 a 18:30
- Un treball individual de cada participant que implica la planificació i desenvolupament pràctic d'un projecte d'ApS dissenyat durant el curs.
- Un espai de tutoria individualitzada de 30 mins per participant, a concretar amb la formadora.

(Veure més detalls en el temari)